Home [ knjige/tribine ] Poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u procesu konsultacija za februarski javni...

Poziv organizacijama civilnog društva za učestvovanje u procesu konsultacija za februarski javni poziv Delegacije Evropske unije u Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu 2011-13

111
0

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji pozivaju organizacije civilnog društva da se aktivno uključe u konsultativni proces sa ciljem određivanja prioritetnih tematskih oblasti za naredni poziv u okviru Programa podrške civilnom društvu 2011-13. čije raspisivanje je planirano za februar 2013. godine.

Osnovna svrha Programa podrške civilnom društvu za period 2011-13 je „Dinamičnije civilno društvo koje aktivno učestvuje u javnoj debati o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava i koje poseduje kapacitet da utiče na politike i na proces donošenja odluka u Republici Srbiji“. Program podrške civilnom društvu ima za cilj da obezbedi: veću korist za civilno društvo iz nacionalnih pravnih i finansijskih okvira; poboljšan dijalog sa državnim institucijama; veću posvećenost i povećanje kapaciteta mreža organizacija civilnog društva za uključivanje građana u načine vršenja uticaja na proces reforme državne uprave putem analiza, monitoringa i zagovaranja itd, kao i olakšavanje lokalnim organizacijama i inicijativama pristup i korišćenje finansijskih sredstava, doprinosima u naturi i ekspertizi razvijenijih organizacija civilnog društva i mreža.

Molimo vas da popunjen upitnik pošaljete Seleni Tasić, Grupa za međunarodnu saradnju i evropske integracije na e mail adresu: selena.tasic@civilnodrustvo.gov.rs.

Sve  dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 011 313 0968

Upitnik možete preuzeti ovde: Upitnik za organizacije civilnog društva

Javni poziv za dostavljanje upitnika otvoren je od 28.12.2012. do 18.01.2013. godine.