Home [akcija] UČENIČKI KLUB U SEDMOJ GIMNAZIJI

UČENIČKI KLUB U SEDMOJ GIMNAZIJI

45
0

Povodom 20. novembra, dana usvajanja Konvencije o pravima deteta, u Sedmoj beogradskoj gimnaziji osnovan je klub za talentovane učenike, namenjen intenzivnijem vanškolskom radu sa učenicima posebno zainteresovanim za učenje, nauku i umetničko stvaralaštvo.

Osnivanje ovog kluba je rezultat lokalne akcije koju su pokrenuli članovi kluba DX, grupe dece i mladih pri Centru za prava deteta, koji su ovu akciju videli kao njihov odgovor na problem nedovoljnog kapaciteta školskog sistema za bavljenje decom koja pokazuju posebna interesovanja. Početak rada učeničkog kluba u Sedmoj gimnaziji obeležen je potpisivanjem sporazuma o programskoj saradnji između ove škole, opštine Zvezdara i omladinske organizacije OPA, koju čine bivši članovi DX-a, među kojima su i mnogi bivši učenici Sedme beogradske gimnazije. Sporazum je potpisan u prostorijama škole, na godišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta.

 

Podršku akciji osnivanja učeničkog kluba u Sedmoj gimnaziji pružila je organizacija Save the Children.