Home [njuz] Regulisanje odnosa student-fakultet

Regulisanje odnosa student-fakultet

37
0

gifs.gifSenat Univerziteta u Beogradu danas je usvojio Pravilnik o polaganju i ocenjivanju ispita, a odluka o usvajanju konačnog teksta Ugovora o studiranju na osnovnim studijama odložena je za septembar.Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević kaže da je Pravilnik o polaganju i ocenjivanju ispita …

dokument opšteg karaktera na nivou Univerziteta, koji svaki fakultet pojedinačno može prilagoditi svom načinu rada.
Pravilnik o polaganju i ocenjivanju ispita obavezuje profesore da prate rad studenata tokom cele godine i vode evidenciju o njihovoj aktivnosti.

Studenti će imati više predispitnih aktivnosti. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može osvojiti najviše 100 poena po Evropskom sistemu prenosa bodova, pri čemu predispitne obaveze učestvuju s najmanje 30, a najviše 70 poena.

Pravilnik je najpre predvideo da fakulteti tačne datume polaganja ispita u svim rokovima treba da istaknu već na početku školske godine. Odredba pravilnika je zbog mnogo primedbi izmenjena, pa su fakulteti sada obavezni da istaknu okvirni, a ne precizan raspored polaganja ispita.

Na današnjoj sednici Senata Univerziteta u Beogradu dosta se raspravljalo o odredbi prema kojoj je nastavnik dužan da na ispit dođe 15 minuta pre početka polaganja.
Ta odredba je naišla na protivljenje mnogih članova Senata koji smatraju da bi, ako profesori ranije dolaze na polaganje ispita, oni time mogli da poremete i prekinu ispit koji se neposredno pre njihovog održava u istoj učionici.
Odredba je izmenjena, pa je sada predviđeno da profesor u prostoriji u kojoj se održava ispit bude u vreme početka ispita.

Pravilnik o polaganju i ocenjivanju ispita će omogućiti ravnopravne uslove studiranja za osobe s hendikepom. Ako učionica u kojoj se polaže ispit nije pristupačna studentu sa invaliditetom, univerzitet je dužan da obezbedi polaganje u drugom, odgovarajućem prostoru.
Studenti s hendikepom ispite ce moći da polažu na njima najprikladniji način, pismeno ili usmeno, zavisno od vrste hendikepa.

Konačnan tekst Ugovora o studiranju na osnovnim studijama zbog velikog broja primedbi nije usvojen na današnjoj sednici Senata Univerziteta u Beogradu.
Usvajanje teksta ugovora kojim će biti regulisana medjusobna prava i obaveze univerziteta i studenata odloženo je za početak septembra.

Izvor: B92