Home [njuz] Sakupljaš bodove za polaganje ispita

Sakupljaš bodove za polaganje ispita

50
0

rektoratStudenti Univerziteta u Beogradu dobili su juče Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu. Pravilnik su pisali zajedno studenti i profesori, a prof. dr Nada Bokan, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, kaže da je ovaj dokument u stvari preporuka fakultetima.

– Pravilnik je opšteg karaktera, a svaki fakultet može u svoj dokumenat da unese detalje – naglasila je Bokan na sednici Senata na kojoj je dokument usvojen.

Pravilnik propisuje da svaki fakultet mora na početku godine objaviti okvirne rokove za polaganje ispita.
Predispitne obaveze mogu se najmanje vrednovati 30 bodova, dok student na predavanjima i vežbama može osvojiti najviše 70 bodova.
Ispiti se mogu polagati usmeno, pismeno i praktično, a fakultet mora obezbediti javnost usmenog polaganja. Ispit može efektivno trajati najviše tri školska časa, a rezultati pismenog moraju biti objavljeni najkasnije do polovine vremenskog perioda između pismenog i usmenog.

Da bi položili ispit, studenti moraju da ostvare najmanje 51 bod, a najvišu ocenu na ispitu dobiće oni koji sakupe između 91 i 100 bodova. Ovo bodovanje je u neku ruku olakšica, jer na pojedinim fakultetima, kao što je Stomatološki, student je morao da prikupi najmanje 66 bodova da bi položio ispit.

Najveću raspravu na Senatu, koji je juče usvojio ovaj Pravilnik, izazvala je dilema kada treba profesori da dolaze na ispit. Pojedini dekani su rekli da je za profesore ponižavajuće da dolaze 15 minuta pre početka ispita i sačekuju studente, pa je ipak usvojen predlog da profesori u učionicama budu u vreme početka ispita.

Izvor: Glas javnosti