Home [konkursi] Konkurs za trenere/mentore za uspostavljanje usluge karijernog informisanja u Kancelarijama za...

Konkurs za trenere/mentore za uspostavljanje usluge karijernog informisanja u Kancelarijama za mlade

53
0

 

Ako ste trener1, omladinski radnik, stručni saradnik u osnovnoj, srednjoj školi, Kancelariji za mlade ili organizaciji civilnog društva, ako ste zainteresovani za oblast profesionalne orijentacije i razvoja karijere, ako ste kompetentni, posvećeni, aktivni, timski igra i imate inicijativu, i želite da postanete trener/mentor u kreiranju usluge karijernog informisanja, prijavite se na

Konkurs za trenere/mentore za uspostavljanje

usluge karijernog informisanja u Kancelarijama za mlade

koji objavljuje

GIZ projekat Profesionalna orijentacija

GIZ u saradnji sa Ministartvom omladine i sporta realizuje projekat Profesionalna orijentacija u svim osnovnim školama i kancelarijama za mlade u Srbiji. Projekat podržava uspostavljanje usluga za PO za mlade u skladu sa potrebama mladih i mogućnostima lokalne sredine. U saradnji sa MOS-om dogovoreno je da će svaka kancelarija formirati dvočlani tim koji će biti obučen da informiše mlade u lokalnoj sredini o uslugama koje postoje u njihovoj zajednici a koje mogu da im pomognu u njihovom karijernom orijentisanju.

Trener/Mentor je osoba koja je odgovorna za uspostavljanje usluge karijernog informisanja u Kancelariji za mlade tzv. „Karijernog info kutka“ (Kutak) kao osnovne usluge profesionalne orijentacije koja se organizuje u svakoj Kancelariji za mlade u Srbiji. Trener/Mentor obučava i podržava tim KZM-a da promoviše karijerno informisanje kao način za planiranje karijere ali i rešavanje problema zapošljivosti mladih. Cilj je da tim uspostavi trajnu i održivu uslugu karijernog informisanja u KzM. Mentor u jednom trenutku radi sa maksimalno 5 kancelarija za mlade.

Potrebni uslovi

Kandidat treba da ispuni slede

e uslove:

 • Da ima visoko obrazovanje

 • Da ima relevantno iskustvo u radu sa mladima

 • Da ima trenersko iskustvo

 • Da poseduje organizacione, komunikacione i interpersonalne veštine

 • Da je timski igrač

 • Da je spreman za profesionalno usavršavanje

 • Da poseduje znanje i veštine za rad na računaru

 • Da poseduje iskustvo u promociji aktivnosti za mlade

Prednost u izboru će imati kandidat koji:

 • Ima iskustvo u kreiranju i realizaciji projekata i/ili aktivnosti u kancelariji za mlade

 • Je napredan korisnik društvenih mreža (Fejsbuk, Tviter…)

 • Poseduje znanje engleskog jezika

 • Ima iskustvo u sprovođenju programa profesionalne orijentacije

Zadaci trenera/mentora

Zadaci koje će trener/mentor biti u obavezi da realizuje su da:

 • Pripremi i sprovede obuku za upostavljanje usluge Karijerni info kutak sa predstavnicima KzM

 • Podržava predstavnike KzM u kreiranju i sprovodjenju Kutka u formi mentorisanja i mentorskih sastanaka, što uključuje pripremu, realizaciju i izveštavanje.

Zbog širenja mreže trenera za realizaciju programa profesionalne orijentacije u novim gradovima u Srbiji i radi jačanja kapaciteta lokalne zajednice za sprovodjenje programa, prednost će imati kandidati iz sledećih gradova: Beograd, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Vranje, Čačak, Užice, Vršac, Kikinda, Novi Sad, Zrenjanin, Subotica, Šabac, Pirot, Leskovac, Novi Pazar, Niš, Kanjiža, Ruma ili bliže okoline.

PRIJAVA KANDIDATA

Rok za dostavljanje prijave je 22. oktobar 2012. godine do 13h. Prijava se vrši popunjavanjem formulara na adresi http://profesionalnaorijentacija.org/konkurs-za-trenere/

Maksimalno 5 dana nakon konkursa, informacija o izabranim kandidatama biće postavljena na veb stranici projekta Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu www.profesionalnaorijentacija.org.

Odabrani kandidati imaće priliku da učestvuju na treningu za trenere koji će se održati 1-3. novembra 2012. godine u Beogradu. Nakon treninga odabrani treneri biće angažovani u sprovođenju aktivnosti kreiranja Kutka.

1 U dokumentu se poštuje rodno diferencirani jezik, tj. jezik rodne ravnopravnosti i zbog lakšeg korišćenja dokumenta nije svaki put eksplicitno naznačeno.