Home [konkursi] Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati grdad Beograd – Sekretarijat...

Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati grdad Beograd – Sekretarijat za sport i omladinu za vreme zimskog raspusta školske 2012/2013. godine

62
0

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu Beograd, Kraljice Marije 1 upućuje POZIV
ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA ZIMSKOG RASPUSTA ŠKOLSKE 2012/2013. GODINE ( 3–15. 1. 2013. GODINE) ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

Predmet javnog poziva: Programi koji se realizuju na teritoriji grada Beograda, a koji su besplatni za učenike osnovnih i srednjih škola (sportsko-rekreativni programi i programi za mlade)

Predlozi programa koji su predmet ovog javnog poziva podeljni su u dve celine:
A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti (škola plivanja, rekreativno plivanje, škola klizanja, rekreativno klizanje, sportsko-rekreativni kampovi koji obuhvataju najmanje tri različita sporta i organizovan višečasovni dnevni boravak i dr.).
B) Programi od interesa za mlade završnih razreda osnovnih škola i za srednjoškolce (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme, stari zanati, likovna i primenjena umetnost i sl.; jednodnevni edukativni izleti i drugo).

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:
* za programe navedene u celini A
1. sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;
2. sportskim organizacijama, udruženjima, savezima i sportskim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda;
* za programe navedene pod B
1. udruženja za mlade, udruženja mladih, ustanove i ostale neprofitne institucije.

Predlagači programa mogu podići uputstvo, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, i obrazac, koji je sastavni deo predloga programa u Sekretarijatu za sport i omladinu (kancelarija 4 – celina A i kancelarija 6 – celina B – XI sprat) svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Potrebna dokumentacija može se preuzeti i sa ove starnice (na dnu).

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 7157-463 i 7157-544  (celina A ) i 7157-507 (celina B).

Rok za podnošenje predloga je 31. oktobar 2012. godine.

Uputstvo
Obrazac A
Obrazac B