Home [ knjige/tribine ] PREDAVANJE: Michel Bauwens

PREDAVANJE: Michel Bauwens

65
0

„Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“
Sreda, 3. oktobar, 18h
Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

U organizaciji Instituta za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“, u sredu, 3. oktobra u 18h u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu odžaće se predavanje Michel Bauwensa, teoretičara, pisca i istraživača na području tehnologije, kulture i inovacija.

Cilj predavanja „Četiri scenarija za neizbežnu P2P budućnost“ jeste predstavljanje alternativnih načina finansiranja i razmene dobara zasnovanim na peer-to-peer konceptu, čiji je Bauwens jedan od začetnika. Kao jedan od osnivača i vodećih aktivista P2P fondacije i Commons Strategies grupe, Bauwens će predstaviti i razvojne koncepte za koje se ove organizacije zalažu.

Kao što je pronalazak štampe i pratećih tehnologija duboko preobrazio ekonomsku, društvenu i duhovnu sliku Evrope 16. veka, tako i transformativni uticaj peer-to-peer (P2P) tehnologije pretenduje da izmeni temelje savremenog društva.

Od peer proizvodnje do alternativnih finansija (crowdfunding, socijalno kreditiranje, peer-to-peer valute poput Bitcoin-a), pa sve do distributivnog upravljanja putem Phyles2 socijalnog koncepta horizontalno uređenje društvenih praksi se sve češće sudara sa vertikalnim institucijama, što vodi ka konfliktnim “dijagonalnim adaptacijama” koje predstavljaju trenutni balans društvenih snaga. Budući scenariji se mogu definisati oko barem četiri modela: netarhični kapitalizam, distributivni kapitalizam, fleksibilna lokalizacija i commons-oriented ekonomija (ekonomija orijentisana ka zajedničkim dobrima).

Za organizacije poput P2P fondacije i Commons Strategies grupe, kojima i sam autor pripada, samo poslednji navedeni scenario može garantovati održivu biosferu sa egalitarnim društvenim ishodom koji maksimalno zadržava materijalna dostignuća modernosti, što će u najvećoj meri i biti tema predavanja u Novom Sadu.

 

O organizaciji:

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije „Napon“ je organizacija osnovana 2006. kao neprofitna organizacija sa ciljem naučnog i stručnog usavršavanja iz oblasti kulture medija i informacijskih i komunikacijskih tehnologija u cilju individualnog i društvenog razvoja podizanjem nivoa svesti građana o pravilnom tumačenju medija i novih tehnologija. Napon istražuje nove načine kolaboracije i produkcije u umreženom društvu.

 

Predavanje je deo međunarodnog projekta “Tehno-ekologije” koji realizuje Institut za fleksibilne kulture i tehnologije “Napon” (Novi Sad) u saradnji sa organizacijama: RIXC (Letonija), Baltan Laboratories (Holandija), Ars Longa (Francuska) i Finnish BioArt Society (Finska).

 

Podršku projektu pružili: Program za kulturu Evropske unije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.