Konkurs za izradu plakata za cetvrti Merlinka festival

0

Četvrti Međunarodni festival queer filma „Merlinka“ održaće se u Domu omladine Beograda od 13-17. decembra 2012. godine. Pozivaju se dizajneri i oni koji to žele da budu da učestvuju u izradi plakata za četvrti Međunarodni festival queer filma „Merlinka“ koji šalje poruku o toleranciji, prihvatanju i LGBT egzistenciji kroz prizmu filmske umetnosti.

Smernice
Prilikom izrade plakata možete se koristiti bilo kojim grafičkim elementima, možete uključiti bilo koji element koji smatrate da može doprineti vašem radu, kao i reference na prepoznatljive filmske scene stavljene u queer kontekst. Vodeća tema ovogodišnjeg Merlinka festival je transrodnost i transseksualnost. Imajte u vidu da su prošle godine plakati koji sadrže fotografiju postigli bolje rezultate na konkursu. Izbegavajte da na plakatu bude Marilyn Monroe!

Slogan ovogodišnjeg festivala je: Transformacija

Poruka  plakata
Poslati poruku o toleranciji, prihvatanju i LGBT egzistenciji kroz prizmu filmske umetnosti.

Ciljna grupa
Ciljna grupa plakata su mladi ljudi i LGBT zajednica

Nagrade
Obezbeđene su novčane  nagrade za najbolje radove na konkursu.
– Prvo mesto
20.000 din.
– Drugo mesto
10.000 din.
– Treće mesto
Dve propusnice za sve filmske projekcije i muzički diskovi

Upotreba
Najbolji rad će biti oficijelni plakat četvrtog Merlinka festivala i naslovna strana festivalskog kataloga.

Najbolji radovi biće izloženi u Domu omladine Beograda.

Uslovi i način prijave
Svi mogu da učestvuju na konkursu.
Na konkurs možete poslati najviše dva rada.
Pobednički radovi ostaju vlasništvo Merlinka festivala i mogu biti upotrebljeni u bilo kom obliku.

Prijave za plakat trebaju da sadrže:
1. PDF dokument (B3, uspravno, 300 dpi, CMYK) i JPG dokument (B3, uspravno, 300 dpi, RGB)
2. Naziv datoteke u formi – prezime_ime_brpredloga.pdf/.jpg

Radove slati na e-mail adresu merlinkaplakat@gmail.com

Konkurs je otvoren do 28.10.2012.

Više  informacija na web  strani www.merlinka.com

Radove od prošle godine možete videti na: http://tinyurl.com/merlinkaplakat2011

Službena  pravila

– Sve upotrebljene slike (fotografije i ostali  grafički materijal) moraju biti autorsko delo učesnika, ili učesnici moraju imati prava na njihovu upotrebu.
– Sve prijave moraju biti originalne i moraju biti delo i vlasništvo učesnika. Ne smeju biti prethodno objavljivane, ili na drugi način javno distribuirane i ne smeju kršiti prava trećih lica.
– Ne prihvatamo odgovornost za dizajn učesnika. Nismo odgovorni za kršenje autorskih prava i nećemo biti uključeni u sporove oko autorskih prava.
– Učestvovanjem u konkursu učesnik pristaje prepustiti ili ustupiti sva komercijalna i nekomercijalna prava i vlasničke interese za umetničko delo na slobodnu upotrebu, na bilo koji način, trajno, Merlinka festivalu.
– Merlinka festival priznaće zasluge umetniku, gde god je prikladno i moguće u kontekstu upotrebe.
– Merlinka festival zadržava pravo:
o Predloga promene/dorade originalnog dizajna
o Dodati logo jedne ili više povezanih organizacija
– Iako će biti uložen svaki napor da se to ograniči, pravila i uslovi ovde navedeni podložni su promeni bez prethodne najave. Biće učinjen svaki napor da takve promene budu istaknute na sajtu www.merlinka.com. Zbog toga vas podstičemo da redovno posećujete našu web stranicu.

Logo Merlinka festivala: www.merlinka.com/logo

Previous articleKonkurs za upis druge generacije studenata Škole tranzicione pravde
Next articleKonkurs za izradu logotipa za projekat Career Days