Home [njuz] Publikacija “Okvir tela”

Publikacija “Okvir tela”

80
0

Grupa “Hajde da…” je sa partnerima – Candoco plesnom grupom (Velika Britanija), NVO Performa Ars international (Crna Gora) i NVO Tanzelarija (Bosna i Hercegovina) razvila priručnik za razvoje inkluzivne pozorišne prakse.

Priručnik “Okvir tela” je na srpskom i engleskom jeziku i ima za cilj da omogući prenošenje iskustva iz Velike Britanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije u kontekstu inkluzivnog plesnog rada. Mogu ga primenjivati oni koji su imali iskustvo u radu sa grupama u kojima je bilo osoba sa i bez invaliditeta, kao i oni koji su imali prethodno pozorišno iskustvo i žele da unaprede svoju praksu. Stoga smatramo da je ovaj priručnik svojevrsna podrška praktičarima u Srbiji, regionu bivših jugoslovenskih republika, ali i šire, praktičarima u Evropi. Nadamo se da će priručnik biti od koristi i mlađim generacijama koje inkluzivno delovanje u zajednici i umetnost smatraju važnim i neophodnim.

Više informacija i download publikacije na ovom linku >>

Finansijska podrška European Youth Foudation i Balkan Trust for Democracy.

Grupa "Hajde da..." Council btd