Home [ volontiranje ] AIESEC strucne prakse

AIESEC strucne prakse

66
0

Više od 50% mladih koji danas završe fakultet nema nikakvo praktično znanje, dok više od 60% mladih ne uspeva da pronađe posao. Ne dozvoli da postaneš deo tih statistika! Zavrti globus i pronađi svoju praksu.

Studentska organizacija AIESEC tokom čitave godine omogućava odlazak na stručne prakse u kompanije i organizacije u inostranstvu. Praksa podrazumeva od 2 meseca do 12 meseci intenzivnog sticanja praktičnog iskustva u velikom broju oblasti, poput ekonomije, marketinga, projektnog menadžmenta, finansija, odnosa sa javnošću, ljudskih resursa, informacionih tehnologija, predavanja stranog jezika, socijalnog rada i mnogih drugih. Sve stručne prakse su plaćene.

Učestvovanje na AIESEC programu stručnih praksi omogućava veliki napredak kako na profesionalnom, tako i na ličnom nivou. Radom na ostvarivanju ciljeva određene kompanije ili organizacije i prolaskom kroz konkretne situacije, stiču se znanja i veštine koje će studentu biti neophodne na budućem poslu. Pored toga, nakon uspešno realizovane prakse, student zbog svojih novostečenih kompetencija postaje mnogo bolji kandidat za posao.

Na praksu mogu otići studenti završnih godina svih obrazovnih profila, kao i postdiplomci ne stariji od 29 godina. Svi studenti koji žele da apliciraju moraju tečno da znaju engleski jezik, da imaju najmanje 6 meseci relevantnog iskustva, kao i da budu motivisani da uče i rade u multikulturalnom okruženju, gde će dobiti mogućnost da se upoznaju sa kulturom, običajima i tradicijom zemlje u kojoj rade, ali i da donesu dobre primere, metode i inicijative nazad u svoju zemlju.

Za prijavu i dodatne informacije, posetite sajt www.ef.aiesec.org.rs.

AIESEC je međunarodna platforma namenjena mladim ljudima koji teže da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. Od 1948. godine AIESEC stvara mlade lidere u 110 zemalja sveta, radeći u partnerstvu sa kompanijama i univerzitetima. Mladim ljudima se pruža mogućnost da se uključe u globalni program razmene i da kroz inovativan proces razvoja steknu izuzetno lidersko i praktično iskustvo.