Mladi u Kaluđerici po prvi put samostalno iniciraju volonterski projekat

0

Neformalna omladinska grupa “Respirator” realizovaće projekat  Blejakt: Kaluđerica, koji se sastoji od radionica 15. i 16. septembra  i izložbe  21. do 29. septembra u osnovnoj školi “Aleksa Šantić”, Kralja Petra Prvog 9, Kaluđerica.

 

Projekat Blejakt: Kaluđerica okuplja mlade iz Kaluđerice koji žele da  kroz volonterski angažman u svom okruženju ukažu na mogućnost  promene dosadašnjeg stanja u svojoj lokalnoj zajednici.

Uprkos tome što je jedno od najvećih beogradskih naselja, u Kaluđerici  ne postoji kulturni centar u kome bi se mladi okupljali, niti kancelarije za mlade  koja bi se bavila zadovoljavanjem njihovih kulturnih potreba. Često, velika pasivnost i indentiferentan odnos  mladih prema problemima okruženja i nedostatak inicijative proističe iz nepostojanja raznovrsnih kulturnih sadržaja, kao i sadržaja koji bi podsticali njihovu aktivizam. Ovaj projekat će pružiti mladima mogućnost da aktivno i kreativno provode slobodno vreme.

U toku dvodnevne radionice, 15. i 16. septembra, mladi  će imati priliku da steknu osnove veštine za kreativno izražavanje kroz fotografiju, video snimanje i kreativno pisanje. Nakon teorijskog dela radionice, učesnići će zajedno sa voditeljima radionice istraživati Kaluđericu i na umetnički i/ili dokumentarni način beležiti zanimljive prizore i priče.  Kreativni radovi učesnika biće predstavljeni na izložbi od 21. do 29. septembra, u dvorištu osnovne škole “Aleksa Šantić” u Kaluđerici.

Projekat је podržan od strane “Ministarstva omladine i sporta” i Udruženja građana „Građanske inicijative, kroz konkurs „Mladi su zakon“ 2012. godine.

O neformalnoj omaldinskoj  grupi Respirator :

Neformalna omladinska grupa “Respirator” formirana je početkom 2012. godine u Beogradu. Grupu čini petoro mladih Beograđana koji imaju za cilj da podstaknu razvoj kulturnih projekata za mlade izvan centra grada i da kroz  pokretanje lokalnih inicijativa doprinesu decentralizaciji kulture i participaciji građana u društveno-kulturnom životu lokalnih zajednica.


Previous articleKonkurs Festivala Omladina 2012
Next articleInkluzivni pokret raspisuje konkurs za volontere na projektu “European challenge”