Home [konkursi] Konkurs za izlaganje angažovanih umetničkih radova u Uličnoj galeriji

Konkurs za izlaganje angažovanih umetničkih radova u Uličnoj galeriji

75
0

„Ulična galerija“ poziva umetnike da dostave radove koji prikazuju potrebu većeg učešća građana u rešavanju problema od opšteg značaja. Do 1. septembra ove godine očekujemo vaše umetničke tvorevine koje ćemo izložiti na specifičan način i o njima povesti društveno-angažovanu diskusiju.

Kroz organizaciju osam tematskih izložbi angažovane umetnosti  u prostoru „Ulične galerije“ u Bezistanu, u Beogradu, pokušati da skrene pažnju javnosti na širok spektar društvenih tema i pitanja u nameri da građanima pruži  mogućnost sagledavanja njihove važnosti.  Izožbe će pratiti javne diskusije o adresiranim temama.

Državni, društveno-politički, kulturni diksontinuitet, kao i gubitak vrednosnog sistema ogledan u događajima koji su zadesili Srbiju proteklih decenija proizveli su kolektivnu demotivisanost, razočaranje, apatiju i nezaiteresovanost građana za učešće u oblikovanju svog okruženja i kulturnog identiteta. Paralelno s krizom identiteta koja je u našem društvu prisutna, dolazi i do formiranja negativne slike tog društva.

Zato je u cilju promene negativnih društvenih odnosa i okolnosti  kojih smo svedoci, neophodno angažovanje svih društvenih aktera i polja društvenog života. Veoma je važno omogućiti učešće građana u datim procesima, jer to pruža mogućnosti da se upoznamo sa savremenim kulturnim i društvenim identitetom, ali i da doprinesemo redefinisanju aktulenih odrednica.

S obzirom da je kulturni identitet društveni konstrukt koji je zavisan od različitih faktora i okolnosti, on se iznova menja i generiše. Iz tog razloga  javni dijalog i kritičko preispitivanje faktora u formiranju tog identiteta treba da obuhvati odnos prema okruženju, društvenim akterima, drugim kulturama, viđenje i percepciju drugih.

Ovu fazu realizacije projekta Ulične galerije finansira USAID kroz program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva“ kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

Pozivamo autore/ke da dostave predlog izložbe (devet do osamnaest radova) koja se sastoji od devet izložbenih celina dimenzija 1×1.4m. U obzir dolaze radovi u digitalnom formatu: fotografije, digitalne kompozicije, ilustracije, strip, kolaž i sl.

Potrebno je da se radovi bave nekom od  navedenih tema, za koje smatramo da su ignorisane i nedovoljno vidljive u javnosti:

 

1.            Rodna ravnopravnost

2.            Mladi – potrebe i problemi

3.            Raseljena lica i azilanti

4.            Izazovi trećeg životnog doba

5.            Osobe sa posebnim potrebama

6.            Prava životinja

7.            Radnička borba i prava radnika

8.            Pravo na javni prostor

 

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine, a Ulična galerija obezbeđuje produkciju radova i celokupnu organizaciju izložbe. Žiriranje vrši umetnički savet galerije.

Pri izboru izložbi uzeće se u obzir:

  1. Angažovani karakter radova kojim umetnik doprinosi aktuelizaciji, problematizaciji, tematizaciji nekog društveno relevantnog pitanja, teme.
  2. Konceptualna zasnovanost izložbe
  3. Umetnička vrednost radova.
  4. Uvođenje novih tema u fokus društva. Ukazivanje na probleme koji nisu do sada dovoljno ili na pravi način prepoznati kao relevantni u javnosti.

Konkursna prijava, koja se šalje na office@mikroart.rs, treba da sadrži radove u digitalnom obliku u maloj rezoluciji, biografiju i umetničku izjavu (opis i jasno obrazloženje koncepta izložbe).

 

Kontakt za sva dopunska pitanja:

e: office@mikroart.rs