Home [konkursi] Konkurs za eseje na temu “Glavni izazovi reforme sektora bezbednosti u Srbiji”

Konkurs za eseje na temu “Glavni izazovi reforme sektora bezbednosti u Srbiji”

55
0

film67Radovi mogu da se odnose na:

·        Percepciju šire i/ili stručne javnosti o reformi sektora bezbednosti;

·        Koncept ljudske bezbednosti u strateškim dokumentima Republike Srbije;

·        Ulogu nezavisnih kontrolnih institucija u reformi sektora bezbednosti;

·        Zaštitu ljudskih prava i manjiskih prava u kontekstu reforme sektora bezbednosti;

·        Zaštitu ljudskih prava zaposlenih u sektoru bezbednosti;

·        Ulogu Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU i NATO u reformi sektora bezbednosti;

·        Pitanje Kosova i reforme sektora bezbednosti i slične teme.

Uslovi konkursa: Studenti završnih godina fakulteta društvenih nauka, master i doktorskih studija kao i mladi eksperti koji su zainteresovani za reformu sektora bezbednosti u Srbiji.

Standardi za objavljivanje:

Poželjna dužina tekstova do 2000 reči; fusnote – Čikago stil.

Uz radove je potrebno poslati kraću  biografiju i sliku autora.

Rok za dostavljanje radova: 15. septembar 2012.

Radove slati na email adresu: office@ceas.org.rs

Promocija tekstova: Radovi će biti objavljeni na sajtu CEAS i promovisani na CEAS nalozima na socijalnim mrežama, dok će dva najbolja rada, po mišljenju članova redakcije tromesečnika Novi vek, biti objavljena u drugom broju spomenutog CEAS – ovog tromesečnika.  Autori dva najbolja rada će biti pozvani da ih predstave na CEAS press konferenciji koja će biti  organizovana  tokom oktobra 2012, prilikom predstavljanja drugog broja tromesečnika Novi vek.

Za sve dodatne informacije možete pogledati web site www.ceas-serbia.org ili se obratiti se na e – mail adresu: jan.litavski@ceas.org.rs ili na telefon 011 334 34 64 ili 063 533 623.