Home [konkursi] M L A D G R A D 2012. –...

M L A D G R A D 2012. – PRIZNANJE ZA LOKALNE SMOUPRAVE I ORGANIZACIJE MLADIH/ZA MLADE ZA DOPRINOS UNAPREĐENJU POLOŽAJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI

62
0

book0

Građanske inicijative u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu i uz podršku ISC, TACSO, USAID, OEBS, UNICEF, IOM, UNDP, NAPOR, GIZ i NALED, po treći put dodeljuju  M L A D G R A D 2012. – PRIZNANJE ZA LOKALNE SMOUPRAVE I ORGANIZACIJE MLADIH/ZA MLADE ZA DOPRINOS UNAPREĐENJU POLOŽAJA MLADIH U LOKALNOJ ZAJEDNICI

POZIV ZA NOMINOVANJE

Pozivamo sve aktere u oblasti omladinske politike uključujući lokalne samouprave, međunarodne organizacije, udruženja građana, neformalne grupe i inicijative i pojedince da nominuju kandidate za nagradu MLADGRAD 2012.

Nagrada se dodeljuje u 3 kategorije:

 

 1. Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;

 2. Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici;

 3. Nagrada za lokalnu omladinsku organizaciju / neformalnu grupu / građansku inicijativu za doprinos unapređenju saradnje između lokalne samouprave i mladih;

 

Osim nagrade u pomenute 3 kategorije, može biti dodeljeno i specijalno priznanje u svakoj kategoriji za naročit doprinos unapređenju položaja ranjivih kategorija mladih.

 

Nominacije se podnose elektronskim putem preko web portala www.mladgrad.rs. Proces nominovanja počinje 15. juna u 10h a završava se 20. jula u 17h.

 

Odluku o dobitnicima doneće stručni žiri koji čine predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu, Krovne organizacije mladih Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara-ki omladinskog rada, mreža ANEM-a, NALED, i Građanskih inicijativa. Glasanje će biti organizovano i preko društvene mreže Facebook.

 

Svečana dodela nagrade biće organizovana 10. avgusta u Beogradu.

 

Detaljne informacije o načinu nominovanja i kriterijumima za izbor dobitnika možete naći na www.mladgrad.rs.

O nagradi

Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine i dodeljuje se povodom Međunarodnog dana mladih 12. avgusta. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava i organizacija mladih/za mlade unapređenju položaja mladih na lokalu i taj doprinos načini vidljivim široj javnosti. Pored toga, nagrada ima za cilj i da podstakne lokalne samouprave da učine više na unapređenju položaja mladih.

2011. godine žiri je dodelio priznanja u sledećim kategorijama:

 1. Nagrada za lokalnu samoupravu za ukupan doprinos unapređenju položaja mladih u lokalnoj zajednici;

 2. Nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor omladinskoj inicijativi u lokalnoj zajednici;

 3. Nagrada za lokalnu omladinsku organizaciju / neformalnu grupu / građansku inicijativu za doprinos unapređenju saradnje između lokalne samouprave i mladih;

Proces izbora dobitnika priznanja organizovan je u junu i julu 2011. godine a šestočlani žiri činili su predstavnici ministarstava, omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih.

Žiri je razmatrao 48 nominacija i izabrao sledeće dobitnike nagrade:

  1. Gradska opština Obrenovac u prvoj kategoriji;

  2. Opština Bečej u drugoj kategoriji;

  3. Forum civilne akcije FORCA Požega u trećoj kategoriji;

 

Opština Bački Petrovac je dobila specijalno priznanje za doprinos unapređenju položaja mladih na lokalu.

Admir Veljović koordinator Kancelarije za mlade Prijepolje je dobio posebno priznanje za lični doprinos unapređenju položaja mladih na lokalu.