Home [konkursi] 4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima...

4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

71
0

mjuza1Ministarstvo omladine i sporta je u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 85/05 i 95/10 – i dr. zakon), Pravilnikom o načinu i kriterijumima za rapodelu sredstava namenjenih finansiranju sporta i omladine („Službeni glasnik RS”, broj 34/12), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu, raspisalo 4 nova konkursa za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora:

 

1. Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade –„Razvoj modela omladinskih klubova i servisa“

Rok za dostavljanje predloga projekata je 09. jun 2012. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

 

2. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kojima se ostvaruje javni interes u oblastima omladinskog sektora, a koji se realizuje u saradnji sa kancelarijama za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 20. jun 2012. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

 

3. Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. jun 2012. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

 

4. Drugi konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. jun 2012. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Pravo učešća na konkursima 1, 2 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 4 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/11), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

konkursa. Za dodatne informacije možete se obratiti na brojeve telefona: + 381 11 311 33 19 za konkurse 1, 2 i 3, i + 381 11 313 09 19 za konkurs 4 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs .