Home [konkursi] Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje...

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata

90
0

student26U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument «Smernice za podnosioce predloga projekta» možete preuzeti ovde.

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde.

Obrasce za prijavljivanje možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs