Home [treninzi] Mirovna akademija – poziv za aplikacije 2012

Mirovna akademija – poziv za aplikacije 2012

34
0

mladi13Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da ove godine organiziramo petu po redu Postjugoslavensku mirovnu akademiju (PJMA) za osobe sa prostora bivše Jugoslavije, aktivne na polju izgradnje mira, suočavanja sa prošlošću i zaštite ljudskih prava, za aktiviste/ice, studente/kinje, istraživače/ice, teoretičare/ke, novinare/ke, državne službenike/ce, političare/ke i sve ostale kojima je mirovni rad u fokusu življenja i djelovanja.

Peta PJMA se organizira u Sarajevu od 22. – 31.07.2012. godine.

Ovogodišnja Postjugosvalenska mirovna akademija vam nudi tri kursa (dva na bhs jezicima a jedan na engleskom jeziku koji će se odvijati paralelno):

Svaki/a učesnik/ca može učestvovati na samo jednom kursu.

Prijavljivanje:

Ako želite učestvovati na jednom od gore navedenih kurseva, molimo da ispunite aplikacioni formular koji se nalazi u nastavku. Nakon popunjavanja formulara, dobit ćete automatsko obavještenje da je vaš formular uredno primljen. Također ćemo vas u roku od 7 dana pismenim putem obavjestiti da li su nam potrebne dodatne informacije. Za svaki kurs će biti izabrano 22 učesnika/ca. Pored toga će se formirati lista čekanja od 20 osoba.

Aplikacije se primaju od 1. maja do 1. juna (00:00 CEST).

Ako imate pitanja ili nedoumice oko prijavljivanja, aplikacionog formulara ili genelarno oko učešća na PJMA, molimo da se obratite Tamari Šmidling na assistant@mirovna-akademija.org

Važno: Postoje dvije jezičke verzije aplikacionog formulara; jedna je na bhs jezicima a druga na engleskom jeziku. Molimo da koristite i ispunite onu verziju na kojem je jeziku kurs (npr. ako vam je kurs na engleksom jeziku, popunite aplikacioni formular na engleskom).

BHS verzija Engleska verzija

Obavijestit ćemo vas o rezultatima izbora učesnika/ca 11. juna 2012.

Ako nemate stalnu internet konekciju ili iz nekog drugog razloga ne možete ispuniti online aplikacioni formular, molimo da se javite na assistant@mirovna-akademija.org sa zahtjevom za doc. file (Word Document).

Preduvjeti za učešće:

  • Učesnici/e trebaju imati minimalno tri godine iskustva u rada na polju izgradnje mira ili srodnim poljima kao što je novinarstvo i mediji, formalno obrazovanje (studenti/ce i predavači/ce), umjetnost, državne institucije ili drugo.
  • Učesnici/e trebaju biti spremni posvetiti se odabranom kursu tokom svih osam dana trajanja (kasniji dolasci i raniji odlasci neće biti tolerirani).
  • Od učesnika/ca se očekuje spremnost da izvrše sve obaveze u vezi sa kursom (čitanje preporučene literature prije dolaska na PJMA, pisanje pripremnih radova prije akademije i završnog eseja, aktivno učešće na kursu, te da su spremni/e na slušanje i dijalog).
  • Preduvjet za učešće na trećem kursu je odlično pismeno i usmeno izražavanje na engleskom jeziku.
  • Minimalna dob za učešće na kursevima je 21 godina.
  • Plaćanje participacije nakon što je učesnik/ca primljen na PJMA.

Osobe koje nisu učestvovale na jednoj od prethodnih Postjugoslavenskih mirovnih akademija će imati prednost. Od ukupnog broja učesnika/ca bit će zastupljeno 15% osoba koji dolaze van prostora bivše Jugoslavije među kojima se daje prednost osobama koje su svojim radom povezane sa regionom ili dolaze iz drugih konfliktnih područja.

Metodologija i način rada:

Kursevi će kombinirati predavanja (u manjoj mjeri) i interaktivan način rada (većim dijelom kursa) kroz grupne diskusije, rad u malim grupama, analizu video i pisanog materijala. Ovakva metodologija pretpostavlja aktivno učešće i doprinos učesnika/ca u kreiranju kvalitetne dinamike rada.

Ukupno trajanje svakog od kurseva bit će osam dana – sedam radnih i jedan slobodan dan na sredini kursa. Radni dan će biti podijeljen u dva bloka – prijepodnevni i poslijepodnevni, sa pauzom za ručak i odmorom između blokova. Svi odabrani kandidati/kinje će nekoliko sedmica prije početka kursa dobiti pisani materijal neophodan za praćenje kursa koji su obavezni pročitati prije dolaska na PJMA.

Troškovi učešća:

Učešće na jednom od kurseva Postjugoslavenske mirovne akademije iznosi 700,00 Eura po učesniku/ci koje u potpunosti pokriva Fondacija Mirovna akademija uz podršku Mennonite Central Committee. Ovi troškovi se odnose na troškove smještaja, ručka, iznajmljivanja radnih sala, i honorara voditelja/ica. Putne troškove pokrivaju učesnici/e. Učesnici/e su također dužni platiti participaciju za učešće na kursu a koja će biti usmjerena na pripremu i štampanje radnih materijala.

Participacija:

  • Učesnici/e koji/e su državljani/ke zemalja bivše Jugoslavije plaćaju participaciju u iznosu od 75,00 Eura (osim u slučaju da nemaju nikakvih mjesečnih primanja kada participacija iznosi 50,00 Eura),
  • Učesnici/e koji/e su državljani/ke ostalih zemalja (van regiona bivše Jugoslavije) plaćaju participaciju u iznosu od 300,00 Eura.

Za sve dodatne informacije ili pitanja kontaktirajte nas na:

E-mail: assistant@mirovna-akademija.org
Telefon/fax: +387.33.651.560
Kontakt osoba: Tamara Šmidling, asistentica FMA