Filološki fakultet

0

filoloski  Adresa: Studentski trg 3
  Telefon: 2638-622, 2638-666, 2635-348
  Faks: 2630-039
  Sajt: http://www.fil.bg.ac.yu
  E-pošta: info@fil.bg.ac.yu

 

O Fakultetu: 
Oosnovan  1960. godine, odvajanjem od Filozofskog fakulteta i preseljenjem na Studentski trg 3, a veze ova dva fakulteta su nastavljene tako što se najstarija katedra – za srpski jezik zadržala u Kapetan Mišinom zdanju.Prosek godina studija se kreće između 6,5 i 7 godina.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju četiri godine ili osam semestara. Filološke discipline su podeljene između 15 katedri i 29 studijskih grupa (srpski jezik i književnost, srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom, srpska književnost i jezik, srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, opsta književnost i teorija književnosti, orijentalna filologija, bibliotekarstvo i informatika, opšta lingvistika i sledeći jezici sa književnostima: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, albanski, kineski, italijanski, francuski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, engleski, arapski, turski, japanski, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski).

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta –  tel: 2638-666.
Studentska služba – tel: 2635-348.

Studentski Info:
Studentske organizacije čija je aktivnost usmerena ka poboljšanju kvaliteta nastave, zaštiti prava i interesa studenata, kao i studentskog standarda su Savez studenata (SSFIL), smešten pored Piramide i Studentska unija (SUFIL). Savez pored sindikalnih aktivnosti organizuije prodaju karata za pozorište, kurseve jezika, izdaje studentski književni časopis ZNAK i vodi Internet kafe, telefon: 2021-713.

 Prijemni ispit

Srpski jezik i književnost
Srpski jezik i književnost sa opštom lingvistikom
Južnoslovenska filologija
Srpska književnost i jezik
Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću
Opšta književnost i teorija književnosti

polaže se:  Srpski jezik  i Književnost


Ruski jezik i književnost
Francuski jezik i književnost
Nemački jezik i književnost
Engleski jezik i književnost

polaže se: Srpski jezik  i Jezik grupe za koju se kandidat prijavio


Opšta lingvistika
Biblitekarstvo i informatika

polaže se: Srpski jezik i strani jezik po izboru: ruski, francuski, engleski i nemački


Bugarski jezik i književnost
Poljski jezik i književnost
Češki jezik i književnost
Slovački jezik i književnost
Italijanski jezik i književnost
Španski jezik i hispanske književnosti
Rumunski jezik i književnost
Skandinavski jezici i književnosti
Arapski jezik i književnost
Turski jezik i književnost
Orijentalna filologija
Japanski jezik i književnost
Kineski jezik i književnost
Albanski jezik i književnost
Grčki jezik i književnost
Mađarski jezik i književnost

polaže se:  Srpski jezik i strani jezik po izboru: ruski, francuski, engleski i nemački ili jezik grupe za koju se kandidat prijavio, ukoliko je taj jezik uspešno savladao u srednjoj skoli najmanje u trogodišnjem trajanju

Previous articleFilozofski fakultet
Next articleFarmaceutski fakultet