Home [njuz] Aktivizam u Srbiji?!

Aktivizam u Srbiji?!

58
0

Da li će u novoj Vladi postojati Ministarstvo omladine i sporta?!

Koalicija mladih Srbije, sačinjena od 187 omladinskih organizacija, je kroz dugogodišnje zagovaranje formiranja nacionalnog tela brige o mladima, svojim akcijama, formiranjem lokalnih koalicija mladih, blokadom rada političkih stranaka i državnih organa, objavljivanjem dokumentarnog filma o predizbornim obećanjima političara mladima, kao i brojnim apelima i zahtevima upućenih vladi i donosiocima odluka u Srbiji uspela da se izbori za današnje Ministarstvo omladine i sporta.

Možemo zameriti gomilu stvari. Složiću se sa većinom primedbi.

A možemo i priznati da danas postoji Nacionalna strategija za mlade i akcioni plan za njeno sprovođenje, postoje lokalni akcioni planovi i lokalne kancelarije za mlade, Zakon o mladima. Kroz različite konkurse tokom ovih godina podržano je više od 300 različitih udruženja, osnovan NAPOR, KOMS… Možemo priznati da smo zajedno napravili dosta koraka, da nam predstoji još gomila drugih koraka koji su deo velikog procesa stvaranja institucionalnog okvira brige o mladima.

Danas, kada u vreme kampanje političke partije javno izjavljuju da će ukinuti Minsitarstvo omladine i sporta, kada političari izjavljuju da će briga o mladima postojati kao deo Ministarstva prosvete, svi ćute. Postoji tu i tamo neka kampanja koja se fokusira na izlasnost. Nedostaju oni koji kritički rаzmišljаju i deluju po pitаnjimа politike zа mlаde, oni koji će, аko drugа strаnа ne rаzume štа joj se govori, pronаći nаčin dа te stvаri kаžu.

Gde su sve te organizacije, neformalne grupe, krovne i strukovne organizacije, kancelarije za mlade, aktivisti… Zašto ćute? Bilo lepo dok je trajalo?!

Ništa nije samo sebi cilj. Ako propuštamo priliku da na agendu stavimo mlade i brigu o mladima, da li to znači da smo se pomirili sa izvesnošću?! Mislio sam da aktivizam odlikuje neizvesnost, sloboda, šansa i otvoreni horizont.

Duško Krstić
urednik džepnog zina www.youth.rs