Home [treninzi] Seminar: Mladi za mlade – Pravo da biram i da budem biran/a

Seminar: Mladi za mlade – Pravo da biram i da budem biran/a

117
0

book2Projekat se realizuje kroz saradnju Grada Pančeva, Kancelarije za mlade i trenera Beogradskog fonda za političku izuzetnost i Centra modernih veština, koji dugi niz godina rade na jačanju podmaladaka političkih partija.
Zastupanje interesa mladih i ukazivanje na njihove potrebe i probleme, deo su predizbornih kampanja, ali praksa pokazuje da se nakon izbora ova pitanja opet nađu na margini. Tako je i sa kandidaturama mladih za rukovodeće pozicije. Prošli saziv Skupštine grada imao je Savet za omladinu, ali ni on nije bio dovoljno aktivan. Takođe, činjenice i istraživanja u Pančevu i Srbiji pokazuju:
mladi nisu uključeni u donošenje odluka, počev od porodice, preko škole, do posla, skupština stanara… do donošenja odluka na nivou politike ili grada
mladi nisu naučeni, niti ohrabreni da donose odluke
mladi ljudi se ne nalaze u upravnim odborima institucija, medija, ustanova, organizacija koje se bave pitanjima mladih
Nedovoljno je razvijena svest o neophodnosti participacije mladih u odlučivanju. Nedovoljno je ohrabrivanje i podrška mladim liderima i aktivnim mladim ljudima za preuzimanje liderske uloge i odgovornosti u zajednici
Mladi su nedovoljno prisutni u telima i odborima institucija, savetima, komisijama…na mestima gde se odlučuje, prisutno je postojanje predrasuda o generacijskom jazu i zanemarivanje njihovog prevazilaženja

Ovakva praksa može se izbeći edukacijom i ohrabrivanjem mladih da se kandiduju za liderske i rukovodeće pozicije i da zajedno sa svojim vršnjacima kroz stratešku brigu za mlade stvore partnerske odnose i naprave konsenzus oko zajedničkog političkog delovanja za mlade, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali.Ovo je naročito važno za formiranje Saveta za mlade Skupštine Grada, ali za Upravne odbore svih ustanova i preduzeća koja se bave mladim ljudima.

Vreme održavanja: 11. – 12. maj 2012. godine
Mesto održavanja: Pančevo, Omladinski resursni centar
Učesnici obuke: 25 predstavnika podmladaka iz svih političkih partija i stranaka Pančeva.
Nakon izvršenih prijava biće odabrano 1-3 član iz svake partije/stranke, kako bi svaka partija imala jednak broj učesnika i prilika za razvoj kapaciteta najmlađih članova.

Okvirni program:

petak, 11. maj
15.00 – 17.00 Strategije za mlade; Generacijski jaz i fobija od mladih
17 .00 – 18.00 Komunikacijske veštine
18.00 – 19.00 Liderske veštine

subota, 12. maj
11.00 – 12.00 Javni nastup
12.00 – 13.00 Javno zagovaranje
13.00 – 14.00 Umrežavanje i izgradnja partnerstava
15.00 – 17.00 Elementi lokalne omladinske politike i principi – Savet za omladinu

Clanovi omladina stranaka/ partija iz Pančeva uzrasta 15-30 godina se mogu prijaviti  do 7. maja 2012. godine, na adresu:mladizamlade@live.com . Na navedenoj adresi možete zatražiti obrazac za prijavu i sve dodatne informacije.