Home [konkursi] Konkurs MOGUĆA REŠENJA ZA MOGUĆU SRBIJU

Konkurs MOGUĆA REŠENJA ZA MOGUĆU SRBIJU

42
0

sample_3Više od decenije Srbija se nalazi na putu promena ka boljem društvu. Konačno odredište jeste Evropska unija – klub modernih i demokratskih država sa stabilnim i održivim privrednim sistemima. Socijalno – ekonomska devastacija, pojačana svetskom ekonomskom krizom, izrodila je osećaj nezadovoljstva i zapitanost građana Srbije o pravcu kojim ide država Srbija.

Ovog proleća, vladajuće političke strukture na lokalnom i nacionalnom nivou su ponovo na ispitu, a čini se da građani “ne vide svetlo na kraju tunela”, odnosno da sumnjaju u put kojim ih vodi politička elita u Srbiji. Taj put nazivamo javnom politikom. Definisanje javne politike podrazumeva način na koji vladajuća politička struktura upravlja postojećim resursima u jednoj zemlji radi postizanja poželjnih socijalno – ekonomskih ciljeva koje podržava većina građana. Sumnja u trenutne pravce definisanja i realizacije javnih politika ne sme da ima za posledicu pasivnost građana i samoisključivanje iz uticanja na donosioce političkih odluka. Štaviše, građanin treba da se informiše, da predlaže, da se organizuje i da utiče na druge članove svoje zajednice kako bi nama svima bilo bolje. Aktivni građani stvaraju društvo šansi i efikasnu državu.

Cilj ovog konkursa je da podstakne građane i građanke Srbije da svojim idejama pomognu proces reformi srpskog društva i kroz diskusiju zajedno sa stručnjacima ponude moguća rešenja za moguću Srbiju.

Pozivamo građane i građanke Srbije da RAZMISLE i PODELE sa nama predloge, ideje, moguća i održiva rešenja za novu javnu politiku na lokalnom i nacionalnom nivou u vezi sa:

·         Ekonomijom

·         Socijalnom politikom

·         Dobrom upravom

·         Borbom protiv korupcije

·         Obrazovanjem

·         Životnom sredinom

·         Energetikom

·         Ruralnim i urbanim razvojem ili

·         Međunarodnom politikom

Tražimo nove ideje, nova rešenja i nove odgovore koje mogu biti smernice rada budućih nosilaca vlasti na lokalnom i nacionalnom nivou.

 

RAZMISLITE!

Koji su ključni izazovi i prepreke razvoju mesta u kom živite? Koji su ključni izazovi i prepreke razvoju Srbije?

Kako ključni izazovi da postanu šansa za razvoj Vašeg mesta i Srbije?

Šta je potrebno promeniti da bi životni standard građana bio viši, dostupnost javnih institucija bolja, a nosioci javnih funkcija odgovorniji?

Šta biste tražili od lokalnih, regionalnih i nacionalnih donosilaca odluka?

Šta je moguće sada, šta će biti moguće kroz nekoliko godina?

Pročitajte šta misle stručnjaci i recite šta Vi mislite! Svaki predlog je vredan. Pročitajte dokumente, studije i analize ponuđene na ovom portalu i drugde na internetu. Razmislite o ciljevima, troškovima i koristima Vaših predloga.

Pokrenite raspravu. Učestvujte u raspravi. Pitajte.

SADA SE VI PITATE!

PRIHVATITE IZAZOV!

PREDLOŽITE!

 

Uslovi za učešće na konkursu Moguća Srbija

 

Tehnički uslovi:

 

– Za učešće na konkursu Moguća Srbija, neophodno je da učesnici konkursa popune formular prijave za konkurs, u formi koja je dostupna na sajtu www.mogucasrbija.rs, u rubrici Konkurs.

– U obzir će biti uzeti radovi dostavljeni isključivo na konkursnom formularu, potpuno popunjeni i poslati zaključno sa datumom završetka konkursa. Prijave koje stignu nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

– Popunjeni formulari se šalju na adresu: konkurs@mogucasrbija.rs.

 

Opšti uslovi:

 

– Pravo učešća na konkursu Moguća Srbija imaju svi punoletni građani/ke Republike Srbije.

– Svaki učesnik/ca na konkursu Moguća Srbija može da pošalje najviše pet predloga u skladu sa propisanom procedurom.

– Predlozi moraju svojim sadržajem da se jasno odnose na definisane teme.

– Predlozi moraju svojim sadržajem da odražavaju uočene probleme koji su prepreka razvoju mesta, grada ili zemlje i predlože moguće i održive javne politike. Predložena javna politika treba da bude usmerena na poboljšanje kvaliteta života građana i rada javnih institucija

– Na konkurs se mogu prijavljivati isključivo pojedinci. Grupne prijave nisu omogućene.

 

Kriterijumi za dodeljivanje nagrada:

 

– Za autore najzanimljivijih predloga na konkursu Moguća Srbija obezbeđene sunagrade.

– Osnovni kriterijumi na osnovu koga će najuspešniji učesnici biti birani odnose se na:

–    Kvalitet opisa uočenog problema i kvalitet predloženog rešenja

–        Kreativnost i inovativnost u pristupu uočenom problemu

–        Odnos troškova i koristi predloženih rešenja.

–        Obim i kvalitet rasprave koju predlog pokrene na portalu Moguća Srbija.

– Predlozi moraju da budu zasnovani na realnoj situaciji, autentični, mogući sa stanovišta realizacije i održivi .

–        Samo radovi koji odgovaraju propisanim temama i koji ispunjavaju tehničke i starosne uslove biće prihvaćeni. Svi radovi, pre objavljivanja na internet stranici Moguća Srbija, biće pregledani.

–        Uz pristigle predloge, biće objavljena i imena autora.

– Konkurs je otvoren do 13. maja 2012. godine u ponoć, a rezultati takmičenja biće objavljeni po zatvaranju konkursa na sajtu Moguća Srbija.

– O ispunjenosti svih kriterijuma za dodeljivanje nagrada pobrinuće se žiri koji će biti sastavljen od predstavnika organizatora i stručnih savetnika.

 

NAPOMENE

– Dobitnici nagrada biće obavešteni lično. Autentičnost ličnih podataka registrovanih učesnika i pristiglih predloga na konkursu Moguća Srbija biće proveravani prilikom odabira dobitnika nagrada. Odluka o izboru biće objavljena javno putem internet stranice Moguća Srbija i drugim elektronskim sredstvima informisanja, bez pismenog obaveštavanja autora radova koji nisu izabrani.

– Organizator konkursa zadržava pravo da ne objavi radove koji ne ispunjavaju uslove i pravila konkursa. Organizator konkursa zadržava pravo da ne izabere nijedan rad, ukoliko među dospelim radovima nema onih koji zadovoljavaju kvalitet i kvantitet koji je očekivan.

– Organizator konkursa zadržava pravo da ne objavi radove čija sadržina ima elemente govora mržnje, diskriminacije i drugih vidova ugrožavanja integriteta ličnosti i ljudskog dostojanstva koji su u suprotnosti sa Ustavom Srbije ili ih na drugi način oceni kao neprikladne za objavljivanje.

– Organizator konkursa polaže sva autorska prava na sve pristigle predloge i sadržaje  isključivo u službi promotivnih aktivnosti.

– Učešćem na konkursu smatra se da su učesnici upoznati sa navedenim pravilima i procedurama konkursa. Organizator konkursa ne snosi odgovornost za pristigle predloge koji mogu predstavljati zloupotrebu autorstva od strane učesnika konkursa.

–          Organizator se obavezuje da prikupljene privatne podatke učesnika neće koristiti ni u koje druge svrhe osim izbegavanja eventualnih zloupotreba, provere autorskih prava i verifikovanja autentičnosti pristiglih sadržaja.

–          Slični ili jednoobrazni predlozi biće grupisani i objavljeni zajedno u okviru iste rasprave. Za nagradu će konkurisati predlog koji je pristigao pre ostalih u grupi. 

Preuzmite formular za prijavu (.doc)

www.mogucasrbija.rs