Konkurs za polaznike i polaznice Škole za mlade istraživače-ice.

0
SHARE

rapCentar za razvoj sindikalizma i Fondacija Friedrich Ebert raspisuju konkurs za polaznike i polaznice ŠKOLE ZA MLADE DRUŠTVENE ISTRAŽIVAČE/-ICE u okviru koje će biti i sprovedeno istraživanje odnosa građana i građanki Srbije prema socijalnoj demokratiji.

U okviru trajanja škole (4 meseca: maj- jun i septembar –oktobar) polaznici/-ce su obavezni da

prisustvuju na 4 seminara/okupljanja (ukupno 7 radnih dana) i da uz podršku mentora i predavača pohađaju u istom periodu virtuelni istraživački kurs. Za vreme trajanja škole svi polaznici/-ce će učestvovati u realizaciji istraživanja o odnosu građana i građanki Srbije prema socijalnoj demokratiji.

 

Školu vode eminentni stručnjaci , istraživači.

 

Šta obuhvata škola:

  • Aktivno učenje (čitanje, razgovor sa medijatorima, diskusija sa kolegama, odgovori na pitanja, kreativni doprinos temi učenja/rasprave/rada) kada je reč o sledećim sadržajima:

o Koncept empirijskog istraživanja;

o Dubinski intervju – sadržaji i procedure;

o Istraživanje odnosa građana Srbije prema socijalnoj demokratiji – izrada projekta, postavke uzorka i procedura prikupljanja podataka, izrada upitnika; jednom rečju polaznici Škole učestvuju u osmišljavanju projekta istraživanja socijaldemokratije i instrumenata za prikupljanje podataka;

o Statistička analiza izbornih rezultata.

  • Samostalni rad svakog polaznika škole:

o obavljanje dubinskih intervjua sa 4-5 građana u dva navrata (pre izbora i sa istim ispitanicima posle izbora);

o analiza (pisana) obavljenih dubinskih intervjua (svaki polaznik analizira svoje intervjue);

o učešće u grupnoj diskusiji i grupnom pisanju analize svih obavljenih intervjua

o edukacija grupe polaznika Nedelje socijaldemokratije na temu empirijskih istraživanja i rada na projektu Odnos građana Srbije prema socijalnoj demokratiji;

o Konceptualizacija lične saradnje polaznika Škole (svaki pojedinačno) sa jednom od sledeće tri institucije: FES, CRS i CSSD.

 

Ciljevi i očekivani rezultati škole:

(1) Buđenje interesovanja mladih ljudi (studenata društvenih nauka ili diplomiranih) za empirijska istraživanja i produbljivanje stečenih znanja potrebnih za realizaciju istraživanja.

(2) Obuka za obavljanje dubinskih intervjua; terenski rad – 100 dubinskih intervjua (panel – u dva talasa (2×50), pre i posle izbora sa istim ispitanicima); izvršena analiza intervjua od strane

polaznika škole.

(3) Analiza izbornih rezultata političkih stranaka socijaldemokratske provenijencije (polaznici škole uz pomoć „predavača“ i voditelja škole).

(4) Urađen projekat za istraživanje „Odnos građana Srbije prema socijalnoj demokratiji“; projekt bi sačinili polaznici i voditelji škole.

(5) Urađen nacrt upitnika za istraživanje „Odnos građana Srbije prema socijalnoj demokratiji“;

projekt bi sačinili polaznici i voditelji škole.

(6) Motivisani i donekle istraživački osposobljeni mladi ljudi kao saradnici Fondacije Fridrih Ebert, Centra za razvoj sindikalizma i Centra za studije socijaldemokratije; pojedinačni dogovori o saradnji.

 

Konkurs je otvoren od 10.4. do 25.4. 2012. godine

Prijavni formular slati na ana.manojlovic@fes.rs