Home [akcija] Kampanja „Izbori i participacija mladih”

Kampanja „Izbori i participacija mladih”

45
0
book8Krovna organizacija mladih Srbije pokreće kampanju „Izbori i participacija mladih”, koja počinje 2. aprila 2012. godine.

Kampanja ima za cilj mobilisanje mladih iz civilnog društva da aktivno učestvuju u predizbornoj kampanji i bore se za svoja prava, motivisanje mladih da izađu na izbore i glasaju, podizanje svesti političkih stranaka o značaju učešća mladih u procesima donošenja odluka i demokratskim pravima mladih (više mladih na izbornim listama, u lokalnim strukturama vlasti, Narodnoj skupštini, na upravljačkim i izvršnim funkcijama, u savetodavnim telima itd) i dobijanje, snimanje i praćenje obećanja političara o konkretnim merama za uključivanje mladih i poboljšanje položaja mladih po dolasku na vlast.

Dugoročni efekti kampanje „Izbori i participacija mladih” doprineće jačanju pregovaračke pozicije mladih prema vladajućim strukturama i njihovim omladinskim politikama, povećanju učešća mladih u procesima odlučivanja na svim nivoima, sa posebnim fokusom na lokalni nivo i povećanje izlaznosti mladih na izbore.