Home [konkursi] Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES

Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES

85
0

student25Program evropskog partnerstva sa opštinama – EU PROGRES je razvojni program koji pokriva najveću teritoriju u Srbiji, 25 opština sa juga i jugozapada zemlje, i rezultat je kontinuiranih napora dva ključna donatora – Evropske unije i Vlade Švajcarske.

EU PROGRES sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) koja je garant apolitičnog i razvojnog karaktera u svim aktivnostima Programa. 

Aktivnosti su podeljene u četiri komponente: (1) dobro upravljanje, unakrsna tema koja prožima ceo Program, (2) opštinsko upravljanje i planiranje razvoja, (3) društvena, ekonomska i infrastruktura životne sredine, kao i (4) javna svest i brendiranje južne i jugozapadne Srbije.  

Konkurs je otvoren do 30. aprila 2012.

Više o programu i konkursu na: 

http://www.progresprogram.org/oprogramu.php  

http://www.progresprogram.org/konkursi.php?oblast=konkursi