Home [treninzi] Trening za trenere ”Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i organizacija za mlade”

Trening za trenere ”Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i organizacija za mlade”

59
0

noteKrovna organizacija mladih Srbije pokreće dugoročan proces podizanja kapaciteta organizacija članica kroz program Trening za trenere ”Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i organizacija za mlade”, u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom u Srbiji (NDI Serbia).

Jedna od osnivnih uloga KOMS-a jeste doprinos izgradnji organizacionih kapaciteta organizacija članica i to je osnovni razlog zbog kog smo odlučili da Trening za trenere “Jačanje kapaciteta omladinskih organizacija i organizacija za mlade” bude isključivo namenjen članovima organizacija članica KOMS-a, od 15 do 30 godina starosti, posebno onima koji u svom dosadašnjem angažmanu u omladinskoj politici i omladinskom radu nemaju iskustva u trenerskom poslu.

 

Cilj treninga je podizanje kapaciteta organizacija članica i odvijaće se na dva nivoa:

1. Obučavanje pojedinaca, članova organizacija članica i jačanje njihovih ličnih i trenerskih kapaciteta

2.Održavanje treninga u okviru organizacija članica u oblastima iz kojih su polaznici treninga prošli obuke i jačanje organizacionih kapaciteta organizacija

 

Predviđeno je da Trening za trenere prođe 22 predstavnika organizacija članica.

 

Trening realizovan u periodu od kraja aprila do kraja septembra 2012. godine, a trening moduli će se održavati vikendima, po sledećem rasporedu i u navedenim oblastima:

27-29. april – Osnovne trenerske veštine

25-27. maj – Strateško planiranje i fundraising

22-24. jun – Zagovaranje i pregovaranje

21-23. septembar – Odnosi s javnošću i javni nastup

 

Sve troškove (smeštaj i ishrana učesnika, putni troškovi, trening materijal) snosi organizator.

 

Polaznici koji uspešno savladaju trening program dobiće sertifikat NDI-ja i KOMS-a i biti u mogućnosti da konkurišu za Tim trenera KOMS-a koji će biti oformljen u narednom periodu.

 

Kandidati, članovi organizacija članica, koji su zainteresovani da se prijave za učešće na Treningu za trenere, treba da popune Prijavni formular (poslat na mail organizacija članica) i pošalju isti na office@koms.rs najkasnije do 26. marta 2012. godine.

 

Ukoliko interesovanje za Trening za trenere bude veliko, održaćemo i usmenu selekciju kandidata (intervjue) u periodu od 26. marta do 5. aprila 2012. godine.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije:

Tamara Marković

tamara.marković@koms.rs

062 467 277