K O N K U R S za učešće na 27. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“

0
SHARE

mjuza4Centar za kulturu Grada Zaječara raspisuje  K O N K U R S za učešće na 27. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“.Ciklus od deset neobjavljenih pesama, potpisan šifrom,  (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa prijavom), umnožen u četiri primerka, poslati na adresu:

Centar za kulturu Grada Zaječara

Dositejeva 1/V, 19000 Zaječar,
sa naznakom “za Festival”.

Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku a nemaju objavljenu knjigu.

Prijave dostaviti do 14.04.2012. godine.

Pesnici čije radove odabere Stručni žiri Festivala stiču pravo učešća na 27. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“ koji će se održati od 23. do 26. maja 2012. godine u Zaječaru.

Laureat Festivala stiče pravo na objavljivanje knjige.

Rukopisi se ne vraćaju.

Dodatne informacije: 019/44-11-38