Home [ knjige/tribine ] Regionalna konferencija „Partnerstvo za promenu: civilno društvo i vladine institucije Zapadnog Balkana...

Regionalna konferencija „Partnerstvo za promenu: civilno društvo i vladine institucije Zapadnog Balkana i Turske“

27
0

muzika3Obaveštavamo Vas da Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Balkanskom mrežom za razvoj civilnog društva (BCSDN), Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske i EU Tehničkom podrškom organizacijama civilnog društva (TACSO) organizuje  Regionalnu konferenciju „Partnerstvo za promenu: civilno društvo i vladine institucije Zapadnog Balkana i Turske“. Konferencija će se održati  15. marta 2012. godine u Beogradu.

Ova regionalna konferencija okupiće predstavnike/ce vladinih institucija i organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana i Turske, opredeljenih za dalji napredak u razvoju i funkcionisanju institucionalnih mehanizama zajedničke saradnje, pružajući konkretne primere najboljih regulatornih praksi, koje za cilj imaju poboljšanje zakonodavnog okvira za civilno društvo i međusektorskih partnerstava.

Ova vrsta dijaloga između institucija Evropske unije, vladinih institucija iz regiona i organizacija civilnog društva traje već dugi niz godina. U prilog tome, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije želi da doprinese i ojača dalju razmenu iskustava i dobrih praksi kroz podsticanje civilnog dijaloga na regionalnom nivou. Takva razmena bi trebalo da obezbedi podsticaj za dalji otvoren i konstruktivan dijalog koji predstavlja jedan od ključnih elemenata za dalju demokratizaciju institucija i društava u regionu.

Očekivana konstruktivna diskusija treba da pruži mogućnost predstavnicima vladinih institucija i civilnog društva da predstave ostvarene rezultate, kao i da bude osnov za definisanje zajedničke platforme za razvoj koherentne i koordinisane strategije za održivi razvoj civilnog društva u regionu. Konferencija bi trebalo da definiše preporuke politika za izgradnju civilnog dijaloga i partnerstava između civilnog društva, nacionalnih vladinih institucija i institucija Evropske unije, kao i da poveća ulogu civilnog društva kao značajnog razvojnog aktera, angažujući ga kroz dijalog o efektivnosti donatorske pomoći.

Ovde možete preuzeti program rada konferencije. Zvaničan jezik konferencije biće engleski, dok će prevod biti obezbeđen. Molimo Vas da ako ste zainteresovani potvrdite svoje učešće do 12. marta 2012. godine na sledeću adresu: office@civilnodrustvo.gov.rs ili na brojeve telefona +381 11 311 38 95, 311 38 59 i da izaberete željenu radnu grupu.

Hvala Vam što ćete prisustvovati i aktivno učestvovati na ovom događaju.