Home [treninzi] Seminar za studente prava „Basic Legal Training Course

Seminar za studente prava „Basic Legal Training Course

44
0

racunar12Ime projekta: „Basic Legal Training Course“ u okviru projekta “Ignorantia Iuris Nocet – Znaj svoja prava”
Datum realizacije projekne aktivnosti: 9. – 12. marta 2012. godine

Mesta realizacije projekta:
– Rektorat Univerziteta u Beogradu, Studentski trg br. 1;
– Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Vrsta projekta:
Projekat vršnjačke edukacije za studente prava i studente drugih fakulteta u Beogradu

Partneri na projektu:
Univerzitet u Beogradu
Studentski Parlament, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
– Kancelarija za mlade Beograd
Organizacija srpskih studenata u inostranstvu

Cilj projekta:

– Edukacija studenata o osnovama pozitivnog prava Srbije od koristi za njihove buduće profesije i obuka studenata prava u pogledu prezentacionih, komunikacionih, govorničkih i drugih veština koje će im biti potrebne za uspešno obavaljanje pravničkog poziva.

O projektu:

Vršnjacki trening o osnovama prava (Basic Legal Training Course) za 25 studenata osnovnih i master studija iz Beograda pruža studentima mogućnost da se upoznaju sa osnovama pozitivnog prava Srbije koje će im koristiti u profesionalnoj karijeri, kao i o pravima građana, vršenju prava u svakodnevnom životu, kao i mehanizmima pravne zaštite. Takođe, učesnici će imati priliku da saznaju više o najzanimljivijim pravnim slučajevima i aktuelnom reformom pravnog sistema Srbije. Takođe, biće organizovana poseta sudu i Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, simulacija suđenja i video-konferencija o prednostima i manama EU prava u saradnji sa studentima prava iz Srbije koji studiraju u inostranstvu.

Ostale projektne aktivnosti:

1. Organizovanje obuke za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (10 polaznika) radi sticanja veština javnog govornistva, komunikacije i prezentovanja koje će omogućiti primeren prenos stručnog znanja drugim studentima, ali i mogućnost korištenja stečenih veština u svojoj daljoj karijeri (Lawyers’ Skills Academy);

2. Izrada multimedijalne prezentacije sa tekstovima važećih zakona, savetima i biografijama učesnika, informacijama o sudskim institucijama i partnerima na projektu, pravnim izvorima, aktivnostima projekta, video i audio materijalom, fotografijama i drugim dokumentima koje će predložiti i kreirati svi učesnici programa.

Poziv na konkurs za učešće na seminaru:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti dodiplomsih i diplomskih studija iz Beograda koji imaju izražen interes za pravo. Studenti društvenih i prirodnih nauka konkurišu pod istim uslovima, a prednost će imati studenti završnih godina studija. Tekst konkursa i aplikacioni formular će uskoro biti dostupni na ovoj stranici.

Konkurs je otvoren od 24. februara do 7. marta 2012. godine (do 23:59).

Za prijavu je potrebno do zatvaranja konkursa poslati na iin@ngo.rs: