Fondacija Caritas Luksemburg traži partnere za implementaciju projekata

0

star2Fondaciji Caritas Luksemburg je dodeljen mandat za sprovođenje programa razvoja u sledećim sektorima: rešavanja stambenih pitanja, edukacija, stvaranje prilika za otvaranje novih radnih mesta i senzibilizaciju. Program će biti realizovan kroz participativni pristup.

Fondacija Caritas Luksemburg trenutno traži partnere za implementaciju sledećih projekata:

– Poboljšanje infrastrukturnih uslova u Kolektivnim Centrima

– Zaštita životne sredine u školama

– Podrška srednjem i visokom obrazovanju u Južnoj Srbiji

– Dohodovne aktivnosti

– Podrška sakupljačim sekundarnih sirovina

– Reintegracija na radnom tržištu

Informativna sesija o projektima, metodama rada Fondacije Caritas Luksemburg, proceduri za prijavu i drugim zahtevima će se održati 23/02/2012 u Poslovnom Klubu Haremluk u Vranju, Pionirska bb.

Dodatne informacije su dostupne na web stranici http://guidelines.caritas.lu kao i na sajtu CRNPS.

Kontakt osoba: Jasmina Rugovac, tel. br. +382 69 913 464

Previous articleNagradni konkurs za amatersku kratku formu edukativnog filma na temu prevencije zloupotrebe droga: „Supstancu na distancu“
Next articleIstraživanje „Kulturni život i potrebe učenika srednjih škola“