Home [konkursi] Udruženju Pravo Gore potrebno 7 stručnih saradnika

Udruženju Pravo Gore potrebno 7 stručnih saradnika

87
0

netUdruženje Pravo Gore planira da u prvom kvartalu 2012 godine pokrene inicijativu za projekat namenjen deci i mladima ometenim u razvoju. Ovim projektom, koji će trajati 2 godine, biće obuhvaćeno oko 50 korisnika i članovi njihovih porodica, što ukupno čini oko 200 korisnika. Projektne aktivnosti u najširem obimu se sastoje od psihocijalne podrške , edukacije, kreativnih radionica i druženja dece i mladih sa krajnim ciljem osnaživanje porodice i njihova socijalizcija i integracija u lokalnu zajednicu a i šire.

Krajni cilj projekta je osnivanje socijalnog preduzeća čija bi delatnost bila socijalna problematika dece I mladih ometenih u razvoju. U pripremi i realizaciji projekta predviđeno je učešće 7 stručnih saradnika:
-Defektolog
-Socijalni radnik
-Pedagog
-Psiholog
-Pravnik
-Lekar
-Animator

Pozivamo sve zainteresovane navedene stručne profile da se jave koordinatoru projekta dipl. Def. Nataši Šević za sve neophodne iinformacije o projektu, uslovima angažovanja I svim ostalim bitnim segmentima inicijative.

Udruženje „Pravo Gore“
1107Novi Beograd,
Pere Segedinca 11/10
tel. 0011 157 363, mob. 060/586 36 36

pravo_gore@yahoo.com, pravo_gore@beogrid.net

www.pravogore.rs