Home [treninzi] Seminar za studente prava „Lawyers’ Skills Academy“

Seminar za studente prava „Lawyers’ Skills Academy“

58
0

racunar12Ime projekta: „Lawyers’ Skills Academy“
Datum realizacije projekne aktivnosti: 2. – 4. mart 2012.
Mesta realizacije projekta:
Info room Kancelarije za mlade Gradske uprave grada Beograda
Ul. 1300 kaplara br.2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca, Studentski trg br.5)

Vrsta projekta:
Projekat vršnjačke edukacije za studente prava i studente drugih fakulteta

Cilj projekta:
– Obuka studenata prava u pogledu prezentacionih, komunikacionih, govorničkih i drugih veština koje će im biti potrebne za uspešno obavaljanje pravničkog poziva i edukacija drugih studenata o osnovama pozitivnog prava Srbije od koristi za njihove buduće profesije.

Aktivnosti projekta:

1. Organizovanje obuke za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu (10 polaznika) radi sticanja veština javnog govornistva, komunikacije i prezentovanja koje će omogućiti primeren prenos stručnog znanja drugim studentima, ali i mogućnost korištenja stečenih veština u svojoj daljoj karijeri (Lawyers’ Skills Academy);

2. Organizovanje seminara za studente koji nisu studenti prava (25 polaznika) o osnovama srpskog pozitivnog prava u oblasti krivičnog, ustavnog, naslednog, porodičnog i obligacionog prava, te pravima građana, vršenju prava u svakodnevnom životu, kao i mehanizmima zaštite pomenutih prava (Basic Legal Training Course);

3. Organizacija posete Pravnom fakultetu, sa video konferencijom o pravu EU, poseta sudu i  simulacija suđenja u kojoj će aktivno učestvovati polaznici i vršnjacki edukatori;

4. Izrada multimedijalne prezentacije sa tekstovima važećih zakona, savetima i biografijama učesnika, informacijama o sudskim institucijama i partnerima na projektu, pravnim izvorima, aktivnostima projekta, video i audio materijalom, fotografijama i drugim dokumentima koje će predložiti svi učesnici programa.

Poziv na konkurs za učešće na seminaru:
Development Center poziva sve zainteresovane studente pravnih nauka da se prijave na konkurs za učešće na projektu “Ignorantia Iuris Nocet – Znaj svoja prava”.

“Ignorantia Iuris Nocet – Znaj svoja prava” je projekat vršnjacke edukacije namenjen studentima prava i drugim studentima društvenih i prirodnih nauka iz Beograda. Projekat studentima prava pruža mogućnost da se upoznaju sa veštinama govorništva, rešavanja slučajeva, pisanja pravnih akata i seminarskih radova, te da stečeno pravničko znanje i veštine podele sa svojim kolegama iz Beograda koji ne studiraju pravo.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija Pravnog fakulteta u Beogradu koji imaju izražen interes za krivično, obligaciono, ustavno, nasledno ili porodicno pravo, kao i položen ispit iz istog predmeta. Za svaku od navedenih oblasti će biti odabrano po dva edukatora, a svaki kandidat ima pravo da prijavi primarni i sekundarni predmet, koji će u drugom delu projekta prezentovati ostalim studentima.

Konkurs je otvoren do 15. februara 2012. godine (do 23:59), a akademija za studente prava će se održati od 2. do 4. marta 2012. godine u Beogradu, dok će se drugi deo projekta, u kojem će pravnici uzeli ulogu predavača, realizovati od 9. do 12. marta 2012. godine.

Za prijavu je potrebno do zatvaranja konkursa poslati na iin@ngo.rs:

Kontakt: iin@ngo.rs