Home [ volontiranje ] Volontiranje na projektu “Stariji brat, starija sestra”

Volontiranje na projektu “Stariji brat, starija sestra”

140
0

vesti3UNIJA STUDENATA SOCIJALNOG RADA I UDRUŽENJE «DAJ MI RUKU»
pozivaju studente druge i treće godine odeljenja socijalna politika i socijalni rad da se prijave za učešće u projektu STARIJI BRAT STARIJA SESTRA
Program „Stariji brat starija sestra“ (SBSS) u Srbiji postoji od 1998. godine, realizovan od strane udruženja “Sačuvajmo decu” i Fakulteta političkih nauka. Do sada je kroz ovaj program proslo preko 800 dece bez roditeljskog staranja i volontera, uglavnom studenata defektologije, psihologije i odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad.

Misija programa je psiho-socijalna pomoć deci ometenoj u psihofizičkom razvoju i ostaloj socijalno ugroženoj deci kao i promovisanje ideje volonterskog rada.
Glavni princip rada je uspostavljanje trajnog odnos i interakcije između jednog odraslog i jednog deteta u trajanju od najmanje godinu dana. Kroz edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti kod deteta se razvija odgovornost, poverenje i briga o samom sebi i drugima. Pozitivna uloga odraslog je ključna za uspešan razvoj deteta i otkrivanje njegovih potencijala.
Dugoročni ciljevi su razvijanje veština, znanja i iskustva dece kako bi se lakše integrisala u društvo, čime se smanjuje siromaštvo i delikvencija, kao i unapređenje prakse studenata humanistickih nauka.

Prvi deo projekta biće realizovan u periodu januar 2012 – maj 2013 godine i uključuje 10 volontera studenata Fakulteta političkih nauka, odeljenje za socijalnu politiku i socijalni rad i 10 oro dece uzrasta od 8-13 godina osnovne škole za decu ometenu u razvoju «Sava Jovanović Sirogojno» u Zemunu.
Obuku i pripremu učesnika vrše socijalni radnik i psiholog udruženja „Daj mi ruku“ uz pomoć psihologa i socijalnog radnika škole.
Ukoliko se prijavi veci broj studenata, postoji mogucnost i da prosirimo projekat. O svemu cemo pricati kada se budemo ponovo videli.

I faza PRIPREMA PROJEKTA (januar 2012 – februar 2012)
1. Selekcija učesnika;
2. Intervju sa prijavljenima će biti obavljen 03.02. u 16h na Fakultetu političkih nauka
2. Obuka učesnika (jedan vikend posle februarskog ispitnog roka)

II faza REALIZACIJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI (mart 2012 – februar 2013)

1. Po završetku februarskog roka studenti ce se upoznati sa decom.
2. Upoznavanje volontera sa socijalnom anamnezom deteta;
3. Druženje dva do tri puta mesečno u prostorijama škole;
4. Jednom u tri meseca organizovano druženje svih učesnika.

Za vreme letnjeg raspusta je pauza u projektu.

III faza EVALUACIJA (mart 2013 – maj 2013)
1. Evaluacija projekta od strane učesnika i supervizora;
2. Pisanje izveštaja;
3. Predstavljanje rezultata.

Obaveze volontera:
– Vođenje dnevnika rada sa detetom
– Pravljenje programa koji obuhvata edukativne, kulturno-zabavne i sportske aktivnosti
– Pisanje krajnjeg izveštaja
– Druženje sa detetom dva do tri puta mesecno
– Čuvanje profesionalne tajne, zaštita podataka

Obuka:
1. Komunikacijske veštine, iskazivanje i prepoznavanje emocija
2. Rešavanje konflikata
3. Reakcija na frustraciju i empatija
4. Psiho-socijalni rad sa decom ometenom u razvoju

Treninzi:
1. Prikupljanje sredstava u socijalnom radu
2. Javni nastup
3. Volonterski menadžment

Prijavljivanje do 30. januara. Odgovore na sva vaša pitanja i formulare za prijavu mozete dobiti ukoliko nam pisete na e-mail ussrfpn@gmail.com i dajmirukusbss@gmail.com.