Home [akcija] Šta je socijalno uklјučivanje

Šta je socijalno uklјučivanje

50
0

work5Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je izradio animaciju Šta je socijalno uklјučivanje, edukativnog tipa, kako bi najširoj zajednici približio termin i vrednosti socijalnog uklјučivanja. Animacija obašnjava zbog čega je važno da svaka pojedinka i svaki pojedinac imaju ravnopravno mesto u društvu, šta socijalno uklјučivanje znači za svakoga od nas, šta naše društvo gubi ako ne damo doprinos da uklјučimo svakoga u društvene tokove.

{youtube}MIrdBbfXV1E{/youtube}