Home [treninzi] KONKURS za upis prve generacije polaznika Akademije liberalne politike

KONKURS za upis prve generacije polaznika Akademije liberalne politike

84
0

book23Libertarijanski klub – Libek, uz podršku Global Philanthropic Trust i Friedrich Naumann Stiftung, raspisuje KONKURS za upis prve generacije polaznika Akademije liberalne politike, jednosemestralnog programa koji će biti realizovan u periodu od 18. februara do 16. juna 2012. godine u Beogradu.
Akademija liberalne politike je najopsežniji projekat Libertarijanskog kluba u njegovoj četvorogodišnjoj istoriji, i predstavlja najkrupniji iskorak u pravcu kvalitetnijeg obrazovanja za slobodu.

Program će obuhvatati tri različita polja interesovanja. Jednom sedmično polaznici će pohađati po dve jednoipočasovne lekcije, a svaka lekcija će odgovarati nekoj od tri različite oblasti: Sloboda i pravda, Politika i tržište i Zastupanje javnih politika. Studenti će imati prilike da se podrobnije upoznaju sa najznačajnijim principima političke filozofije liberalizma, sa osnovnim zakonitostima tržišne ekonomije, ali i determinantama političkog odlučivanja. Program je zamišljen tako da unapredi akademske, ali i kapacitete za praktično delanje polaznika, pa će njime biti pokriven i rad na analizi, pisanju i zastupanju javnih politika.

Nastavu će, pored članova Libeka, izvoditi stručnjaci, profesori, političari, analitičari i aktivisti iz zemlje i inostranstva. Program će biti koncipiran tako da maksimalno uvažava svakodnevne obaveze studenata na fakultetima.

Pravo da se prijave na konkurs ostvaruju svi društveno zainteresovani studenti osnovnih studija privatnih i državnih univerziteta u Srbiji. Iznos kotizacije je 4.500,00 dinara, a polaznicima će biti pružena mogućnost uplate datog iznosa u više mesečnih rata. Kotizacija pokriva tekuće troškove programa u vidu nastavnog materijala kao i rekreativna okupljanja i posete zanimljivim i inovativnim preduzećima. Libek će polaznicima akademije obezbediti mogućnost savetovanja u respektabilnim akademskim i političkim institutima, kao i pristup biblioteci sačinjenoj od atraktivnih i na srpskom jeziku još uvek neobjavljivanih naslova.

Rok za prijavu na konkurs je 1. februar 2012. godine.

Prijavi se za ALP ovde!