ERSTE BANKA PO PETI PUT RASPISUJE KONKURS ZA NOVE ČLANOVE KLUBA 27

0
SHARE

nwt5Mladi ste? Uspešni? Kreativni? Ili poznajete osobu koja jeste? Neka SVI saznaju za to! ERSTE BANKA PO PETI PUT RASPISUJE KONKURS ZA NOVE ČLANOVE  KLUBA 27 Za mlade koji su zainteresovani da postanu deo projekta čiji je cilj da pomogne aktivnim, talentovanim i kreativnim mladima iz Srbije da dobiju zasluženo priznanje

Žiri će ove godine umesto tri, dodeliti četiri glavne nagrade, jer je oblast umetnosti podeljena na dve, odvojene potkategorije. Samim tim, Erste Banka će ove godine nagraditi 16 mladih talentovanih ljudinagradnim fondom koji je povećan za 200.000 dinara, na ukupno 1,4 miliona dinara.


Cilj nam je

da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude i da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i rezultate.

Ideja programa je 

da nagradi i promoviše mlade koji

– postižu izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave
– podstiču uključivanje drugih u rad u oblastima kojima se bave
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive

Kandidat/kandidatkinja koji ispunjava uslove konkursa

– ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa) 

– ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:   

Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

Umetnost 1. slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr. 2. pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.

– ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.) 

– ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije

Ovo će istovremeno biti i kriterijumi za rangiranje. 

Prilikom odlučivanja o užem izboru stručni žiri će vrednovati i eventualno učešće prijavljenih u pokretanju i razvoju projekata i/ili pokretanju inicijativa u zajednici, za dobrobit veće grupe ljudi odnosno šire zajednice.

Nagrade: 

Nagrada stručnog žirija: 

Stručni žiri odabraće po jednog pobednika/pobednicu iz oblasti Prirodnih nauka i tehničko tehnološke oblasti i iz oblasti Društvenih i humanističkih nauka, a iz oblasti Umetnosti dodeliće dve nagrade (za svaku potkategoriju po jedna nagrada). Erste Banka će ih nagraditi sa po 200.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani. 

Nagrada javnosti:

Na osnovu broja glasova dobijenih putem sms glasova i glasanjem na Internet portalu www.superste.net biće odabrana po četiri kandidata/kandidatkinje iz svake od tri oblasti koji će biti nagrađeni sa po 50.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke a njihovi rezultati će biti javno promovisani.
Ukupno će biti nagrađeno 16 kandidata/kandidatkinja, tj. jedan kandidat/kandidatkinja ne može dobiti obe nagrade. Četiri kandidata/kandidatkinje dobiće nagradu žirija, dok će dvanaest kandidata/kandidatkinja dobiti nagradu javnosti (po četiri iz svake od tri oblasti).

Kako i do kada se prijaviti: 

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu sami prijaviti, ali mogu biti prijavljeni i od strane trećih lica.

Rok za prijavu je 24. februar 2012. godine do ponoći.

Postupak izbora: 

Prvi korak – Potvrda ispravnosti pristiglih prijavnih formulara. Spisak svih prijavljenih koji su ispunili osnovne uslove konkursa biće postavljen na Internet portalu www.superste.net
5. marta 2012. godine.

Drugi korak – Stručni žiri napraviće uži izbor od deset prijavljenih iz svake oblasti. Spisak onih koji su ušli u uži izbor biće objavljen na Internet portalu www.superste.net 6. aprila 2012. godine.

Članovi stručnog žirija su: 

1. Jelica Protić – profesorka Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

2. Snežana Klašnja – pomoćnik ministra u Ministarstvu za omladinu i sport

3. Ljubiša Rajić – šef katedre za skandinavistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

4. Uroš Đurić – umetnik i portparol projekta

5. Saša Mirković – direktor spoljnih komunikacija RTV B92

6. Boško Radojković – direktor Guitar Art festivala i Jugokoncerta

7. Bojan Brkić – zamenik glavnog urednika i urednik spoljnopolitičke redakcije RTS-a

8. Andrea Brbaklić – direktorka Sektora komunikacija Erste Banke

Od kandidata/kandidatkinja koji uđu u uži izbor može se naknadno tražiti da prilože dodatne informacije i/ili potvrde o ostvarenim rezultatima. Kratki opisi biografija i dostignuća odabranih kandidata/kandidatkinja koji su ušli u uži izbor biće javno objavljeni.

Treći korak – Prijavljeni koji budu ušli u uži izbor biće dvojako vrednovani:

1) Stručni žiri odabraće po jednog pobednika/pobednicu iz dve oblasti – Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast i Društvene i humanističke nauke. Iz oblasti Umetnosti odabraće po jednog pobednika/pobednicu za svaku potkategoriju. Erste Banka će četiri pobednika/pobednice nagraditi sa po 200.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke.

2) Glasovi javnosti odrediće po četiri kandidata/kandidatkinje iz svake oblasti koji će biti nagrađeni sa po 50.000 dinara na Omladinskoj kartici Erste Banke. Glasaće se putem sms poruka i Internet portala www.superste.net

Biografije finalista biće objavljene na ovom portalu.

Objava rezultata Konkursa: 

Rezultati konkursa će biti objavljeni u maju 2012. godine na Internet portalu www.superste.net

Ako imate pitanja: 

Za sva pitanja u vezi sa procesom prijavljivanja na Konkurs, zainteresovani mogu da se obrate na telefon 063/8974216 ili putem elektronske pošte na adresu klub27@bcif.org tokom trajanja konkursa.

Žalbe: 

U slučaju primedaba na spisak prijavljenih koji su ispunili osnovne uslove konkursa, žalbe se mogu dostaviti isključivo pisanim putem na adresu klub27@bcif.org do 8. marta 2012. godine. Odgovori na ove žalbe će biti dostavljeni do 15. marta 2012. godine. U slučaju primedaba na uži izbor, žalbe se mogu dostaviti isključivo pisanim putem na adresu klub27@bcif.org do 9. aprila 2012. godine.

Erste Bank a.d. Novi Sad deo je Erste Grupe koja posluje sa više od 17 miliona klijenata u 9 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Erste Banka je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji je počela da posluje 2005, kupovinom većinskog dela akcija Novosadske banke koja je najstarija finansijska institucija u našoj zemlji. Erste Banka je osnovana sa ciljem da pomogne običnim ljudima da obezbede sigurniju budućnost. U tom duhu posluje i danas.