Home [njuz] NACIONALNA KONFERENCIJA TIMOČKOG OMLADINSKOG CENTRA „MLADI U RIZIKU“

NACIONALNA KONFERENCIJA TIMOČKOG OMLADINSKOG CENTRA „MLADI U RIZIKU“

68
0

djitra3U utorak, 13. decembra 2011. Godine u hotelu „Zira“, održana je Nacionalna konferencija o mladima u riziku u organizaciji Timočkog Omladinskog Centra. Konferencija je bila namenjena predstavnicima organizacija civilnog društva i institucijama koje rade sa marginalizovanim i ranjivim grupama mladih iz svih krajeva Srbije, koordinatorima kancelarija za mlade, članovima Saveta za mlade i drugih radnih tela pri lokalnim samoupravama koja se bave mladima kao i svim zainteresovanim akterima koji se direktno ili indirektno bave tematikom mladih u riziku.

U radnom delu konferencije, predstavnici Radnih grupa predstavili su specifičnosti svojih lokalnih zajednica, rizike sa kojima se mladi suočavaju, mogućnosti za njihovo rešavanje i moguću primenu programa u drugim sredinama. Nacionalna konferencija je doprinela predstavljanju postignutih rezultata na lokalnom i nacionalnom nivou i spajanju rezultata u jedan zajednički.
Na konferenciji su govorili Goran Radisavljević, izvršni direktor Timočkog Omladinskog Centra, Zorica Labudović, šef odseka za saradnju sa mladima u Ministarstvu omladine i sporta, Jelena Zajeganović Jakovljević iz UNICEF-a, Jakob Bec – glavni tajnik Mladinskog sveta Slovenije, Vukašin Grozdanović iz Krovne organizacije mladih i omladine JAZAS-a Novi Sad, Sever Džigurski iz NAPOR-a, Ivan Jelić ispred Fonda b92 i Jelena Ristić Beronja ispred Mladih istrživača Srbije.
“Министарство омладине и спорта финансирало је 16 пројеката КЗМ који су као тему имали младе у ризику, у вредности од 5 милиона динара, док је 120 милиона динара издвојено за финансирање 124 пројеката удружења грађана, који су се бавили истом темом. Истраживања показују да код младих постоје понашања оцењена као ризична, као што су употреба дрога, промискуитет, вршњачко насиље. Такође је важно уочити ризике и предузети активности којима ће се они умањити, на чему министарство инсистира, промовишући здраве стилове живота, бављење спортом и неформалне облике образовања“, izjavila je Zorica Labudović, šef odseka za saradnju sa mladima – Ministrastvo omladine i sporta.
Goran Radisavljević, izvršni direktor Timočkog Omladinskog Centra posebno je istakao da mlade ljude koji se nalaze na margini društvo odbacuje i ne prepoznaje kao mlade ljude. „Kroz naš rad dolazili smo u dodir sa marginalizovanim grupama i uočili da postoji rupa u sistemu. Kancelarije za mlade su formirane ali nismo imali punu podršku određenih lokalnih samouprava kada smo želeli da apliciramo sa prijektom prevencije seksualno prenosivih bolesti kod seksualnih radnica ili intravenskih korisnika psihoaktivnih supstanci. Ti ljudi nisu prepoznati kao mladi ljudi i kao deo društva“, izjavio je Goran Radisavljević.
Jelena Zajeganović Jakovljevic iz UNICEF-a apelovala je na sve organizacije da se se povežu sa svim sektorima koji mogu da doprinesu procesu uključivanja mladih u riziku i da pokušaju da iskoriste resurse koji postoje u lokalnoj zajednici. „Samo kroz dobru intersektorsku saradnju moguć je napredak na ovom pitanju“, izjavila je tom prilikom. Naglasila je da se rizici najčešće preklapaju (oni koji su u zdravstvenom riziku, često su izloženi i socijalnom i ekonomskom) i da je zbog toga potrebno jačanje kapaciteta obrazovnog sistema kako bi prepoznao mlade u riziku i uključivanje u određene programe koji se obavljaju na lokalnom nivou.
Vukašin Grozdanović iz Krovne Organizacije Mladih i omladine JAZAS-a Novi Sad, pozvao je sve institucije koje rade sa marginalizovanim i ranjivim grupama mladih, organizacije civilnog sektora, koordinatore kancelarija za mlade i članove Saveta za mlade na zajedničku saradnju kako bi stvorili platformu na osnovu koje će moći da se radi u korist mladih, posebno mladih u riziku. Naglasio je da se ne nailazi na razumevanje gradova, opština i države da se programi okrenuti ovim posebno ugroženim populacijama nastave i održe. „Kroz Savete za mlade u riziku imaćemo veće šanse da odgovorimo na potrebe mladih. Moramo postaviti sistem koji će dugoročno doneti rezultate i moramo se kretati u istom smeru, a ne paralelno, kako bi se rezultati našeg rada primećivali“, izjavio je tom prilikom.
Primere dobre prakse funkcionisanja omladinskih centara i omladinskih saveta na konferenciji je predstavio Jakob Bec, glavni tajnik Mladinskog sveta Slovenije. Slovenija ima 38 omladinskih centara koji imaju za cilj da savetuju mlade, da vode računa o multikulturalnom obrazovanju da ih uče razumevanju, ohrabruju, razvijaju veštine kroz razne projekte, da ih informišu. Omladinski centri u Sloveniji imaju preventivnu, uslužnu, informativnu, obrazovnu i razvojnu ulogu. On je istakao da su mladima potrebne organizovane aktivnosti i usmerenje i da je to postignuto kroz „neighborhood“ centre koji organizuju aktivnosti za mlade od 12-18 godina kako bi kreativno i pametno koristili svoje slobodno vreme.
Jelena Ristić Beronja iz Mladih istraživača, govorila je o Volonterskom socijalnom servisu i istakla da volontiranje podstiče uključenost, posebno marginalizovanih grupa.
Sever Džigurski iz NAPOR-a smatra da je važno imati više razvojnih dugoročnih programa i takođe ističe važnost umrežavanja ali ukazuje i na problem nedostatka istraživanja: „Nedostaje nam podataka i straživanja kako bismo bili sigurni da je naš rad uspešan“. Sever Džigurski takođe naglašava da pored prilično razvijenog civilnog sektora i velikog broja organizacija ali i sve većeg broja omladinskog rada i projekata, mladi u riziku vrlo često ostaju neobuhvaćeni, odnosno zanemareni.
Problemi koji su identifikovani na nacionaloj konferenciji biće prezentovani i razmatrani na Balkanskoj konferenciji od strane svih učesnika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije.
Po završetku projekta TOC očekuje uspostavljanje dobre komunikacije sa lokalnim i republičkim vlastima, građanima i organizacijama civilnog društva kao i implementaciju programa identifikovanja i smanjenja rizika među mladima u što većem broju lokalnih sredina i institucionalnu brigu o mladima u riziku.
Projekat „Mladi u riziku“ TOC sprovodi kao lider sa partnerima iz regiona koji se bave brigom o mladima, pre svega mladima u riziku (Partnerstvo u zdravlju – BiH; CAZAS – MNE; Mladinski svet Slovenije – SLO). Projekat finansira Evropska unija, a finansijski podržavaju i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Fond za otvoreno društvo.