Home [treninzi] Kurs – “Mladi preduzetnici”

Kurs – “Mladi preduzetnici”

57
0

mladi2Ovaj kurs o pokretanju i vođenju sopstvenog biznisa je namenjen svim apsolventima, svršenim studentima ili srednjoškolcima, ali i svima koji žele da se zaposle pokretanjem sopstvenog biznisa.

Cilj obuke je da osnaži i podrži mlade koji imaju ideje i јаku želju da uđu u svet biznisa ali im je potrebno malo praktičnog znanja i veština kako bi to i realizovali.

Obuka je koncipirana sa ciljem da se polaznici osposobe za pokretanje sopstvenog biznisa kroz intenzivan rad u malim grupama. Program obuke  je baziran na interaktivnim praktičnim vežbama koje se odnose na konkretne poslovne situacije, ali se pažnja posvećuje i teorijskom znanju prezentovanom u vidu studija slučaja kako bi, na ovaj način, polaznici bili u stanju da sami dođu do rešenja za konkretne probleme sa kojima se mogu susretati u preduzetničkoj karijeri.

Pozivaju se svi zainteresovani, od 18 do 30 godina, da se prijave do 5. decembra.

Tokom obuke ćete slušati sledeće teme:

 • preduzetništvo, prednosti i nedostaci preduzetništva,
 • ocena sopstvene spremnosti za samozapošljavanje,
 • istraživanje tržišta i prepoznavanje prilika,
 • analiza biznis ideja i ocena njihove ostvarivosti,
 • identifikacija faktora poslovnog uspeha i neuspeha,
 • definisanje merila sopstvenog uspeha,
 • šta je sve potrebno za registraciju preduzeća i osnovna dokumenta potrebna svakom preduzeću.

Način prijave:

Isključivo slanjem formulara za prijavu na: obukamladipreduzetnici@gmail.com .
Krajnji rok za slanje prijava je 5.12. do 16h. Prijave dospele nakon tog roka neće se uzeti u razmatranje.

Mesto održavanja obuke:

Info room Kancelarije za mlade
ul. 1300 kaplara br. 2 (bočni ulaz Zadužbine Ilije M. Kolarca – Studentski trg br. 5)

Termini održavanja obuke:

 • ponedeljak 12.12.  I grupa 13h-16.45h, II grupa 17.15h-21h
 • četvrtak 15.12.  I grupa 13h-16.45h, II grupa 17.15h-21h
 • ponedeljak 19.12.  I grupa 13h-16.45h, II grupa 17.15h-21h
 • utorak 20.12. I grupa 10h-13.45h, II grupa 14.15h-18h
 • četvrtak 22.12.  I grupa 13h-16.45h, II grupa 17.15h-21h

Kriterijum selekcije kandidata:

Prvih 40 kandidata, koji ispunjavaju gore navedeni uslov, biće primljeni na obuku i raspoređeni u I ili II grupu u zavisnosti od svog izbora. Rezultati će biti objavljeni na ovoj adresi u petak 9.12. do 20h.

 

Biogrаfija predаvаčа

 • Branka Bukvić je free lance konsultant i trener sa preko 20 godina ličnog iskustva u oblasti samozapošljavanja.
  Od 2002. godine aktivno je uključena u obuke i konsalting javnih službenika za upravljanje projektnim ciklusom i strateško planiranje. U saradnji sa konsultantskom i edukativnom mrežom YU Build učestvovala je u obuci preko 1000 državnih službenika različitih nivoa, od lokalne samouprave, preko regionalnog, republičkog do saveznog, uglavnom za različite donatorske i konsultantske organizacije: UNDP, SCTM, MSP, EAR, VNG, GTZ, GFA. Ove saradnje su, osim obuka za upravljanje projektnim ciklusom, obuhvatale dizajniranje, pripremu i sprovođenje drugih obuka, kako za javne službenike, tako i za zaposlene u poslovnom sektoru. Za dansku konsultantsku kuću Carl Bro radila je kao trening ekspert tri godine.

  Kao suvlasnik i vodeći konsultant i trener u AgroQuality o.d., malom privatnom preduzeću koje se bavi konsaltingom, obukom i inženjeringom za sisteme menadžmenta kvalitetom i sisteme bezbednosti hrane u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i uslugama vezanim za hranu, uspešno je vodila tridesetak QMS projekata u različitim proizvodnim i uslužnim preduzećima. Od 1992. godine učestvovala je na brojnim skupovima i obukama koje su organizovale različite organizacije: Privredne komore (Srbije i/ili regionalne), Institut za mala i srednja preduzeća, Izvršno veće Vojvodine, JUSK, SKGO, NVO, GTZ, TÜV, kao: trener, fasilitator, moderator ili prezentator. Objavila je preko 30 naučnih radova i preko 20 radova u oblasti kvaliteta.

  Osim formalnog obrazovanja – poljoprivredni fakultet, uspešno je položila i tokom karijere primenjivala različite obuke kao što su: Međunarodni biznis menadžment; Priprema biznis planova; Menadžment projektima; Profesionalni trener; Trener za upravljanje projektnim ciklusom; Opštinsko razvojno planiranje; Vođenje razvojnih konferencija; kao i druge obuke kao što su: Menadžer kvaliteta; Predstavnik rukovodstva za kvalitet; Proveravač sistema menadžmenta kvalitetom; Primena HACCP principa; Trener za GAP. Izgradnja tima; Timski rad i donošenje odluka; Veštine prezentacije; Veštine komunikacije; Komunikacija i menadžment konflikata; Veštine komunikacije za postdiplomce, Engleski za posebne namene i druge obuke dodatno šire spektar njene trenerske i konsultantske kompetencije.