Home [stipendije] Čivning stipendija 2012/13. – prestižna stipendija za finansiranje postiplomskih studija u...

Čivning stipendija 2012/13. – prestižna stipendija za finansiranje postiplomskih studija u Velikoj Britaniji

63
0

book4Prijava za Čivning stipendiju koja se može koristiti u 2012/13. školskoj godini sada je otvorena! Postanite obožavalac Čivning stipendije na Facebook-u i pratite vesti i događaje.

Šta je Čivning stipendija?
Čivning stipendija predstavlja program prestižnih nagrada koje inostranim postdiplomcima koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji omogućavaju finansiranje studija. Ovaj program, koji finansira Ministarstvo inostranih poslova Velike Britanije a kojim rukovodi British Council, sprovodi se u više od 150 zemalja.

Ove stipendije daju finansijsku podršku za postdiplomske studije od tri meseca do godinu dana u Velikoj Britaniji. Stipendija pokriva sledeće troškove:

studentsku vizu
akademske troškove
mesečnu nadoknadu koja pokriva životne troškove
troškove putovanja
troškove literatire
putne troškove dolaska i odlaska iz Velike Britanije

Koje kurseve obuhvata ova stipendija?
Ova stipendija pokriva većinu master kurseva koji ne traju duže od 12 meseci i ne traju manje od 3 meseca.

Zašto izabrati Čivning stipendiju?
Čivning stipendija je prestižna nagrada koja vam pruža priliku da uđete u svetski ugledan sistem obrazovanja. Pored toga, stipendija omogućava da upoznate način života u Velikoj Britaniji i druge Čivning stipendiste. Kad jednom postanete stipendista, otvoriće vam se mnoge prilike da napredujete u karijeri i postanete lider u svojoj struci.

Mogu li da konkurišem za stipendiju?
Možete da konkurišete ukoliko ste završili osnovne studije i ako ste već započeli karijeru u svojoj oblasti. Očekuje se da imate najmanje dve godine radnog iskustva sa izvrsnim rezultatima, koji obećavaju da ćete se isticati u oblasti koju ste odabrali.

Nema starosnog ograničenja za kandidate koji se prijavljuju, ali kandidati moraju biti državljani Srbije. Takođe, potrebno je da dobro poznaju engleski jezik. Većina univerziteta u Velikoj Britaniji zahteva minimalnu ocenu 6,5 na IELTS ispitu da bi  bili primljeni na postdiplomske studije.

Jedan od glavnih ciljeva ovog programa jeste pomoć uspešnim kandidatima da dobiju vodeće uloge u budućnosti svoje zemlje. Ove godine posebna pažnja će biti posvećenja procesu intergracije Srbije Evropskoj uniji. Stipendisti se biraju među onima koji žele da pohađaju kurseve iz sledećih oblasti:

Ekonomija i pravo konkurencije
Međunarodni odnosi i rešavanje konflikata
Reforma pravnog sistema
Ljudska i manjinska prava

Nakon završenih studija od kandidata se očekuje da se vrate u Srbiju, gde ćete doprineti društveno-ekonomskom razvoju zemlje koristeći veštine i znanje koje ste stekli tokom boravka u Velikoj Britaniji. Ne postoji mogućnost da se prijavite za stipendiju za diplomske ili doktorske studije.

Način prijavljivanja
Ako ste zainteresovani da se prijavite za Čivning stipendiju u školskoj 2012/13. godini molimo Vas da popunite ovaj elektronski formular . Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine.

Za detaljnije informacije u vezi s Čivning programom molimo Vas posetite internet prezentaciju Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije. Takođe posetite stranicu sa najčešće postavljanim pitanjima i odgovorima vezanim za Čivning stipendiju ili se obratite Aleksandru Borisavljeviću u našoj kancelariji u Beogradu.

Jednake mogućnosti i različitost
Posvećeni smo principu jednakih mogućnosti i njegovoj pozitivnoj primeni. Verujemo da ova politika predstavlja garanciju da ne postoji neopravdana diskriminacija:

osoba različite vere, političkog opredeljenja, rase, starosti, bračnog stanja ili društveno-ekonomskog položaja
uopšteno muškaraca i žena
osoba različitih entalnih i fizičkih sposobnosti
osoba sa i bez starateljstva

Ako želite da saznate više, posetite našu stranicu o principima jednakih mogućnosti i različitosti na engleskom jeziku.