NDI omladinska škola Youth Leadership Academy – Empower Serbia 2011

0

student22NDI u okviru svog omladinskog programa otvara konkurs za dvanaestu generaciju polaznika i polaznica omladinske škole Youth Leadership Academy (YLA) – Empower Serbia 2011.

 

NDI omladinska škola je petodnevni intenzivni program koji je namenjen mladim aktivistima nevladinih organizacija i političkih partija, studentima i pojedincima koji su aktivni u svojim lokalnim zajednicama. Izabrani polaznici će imati priliku da pohađaju treninge praktičnih i političkih veština, učestvuju u radionicama, simulacijama i panel diskusijama.

Svrha NDI omladinske škole je jačanje liderskih potencijala mladih političkih aktivista kao pokretača procesa promena i zastupnika interesa mladih u Srbiji. Treninge i radionice će voditi iskusni NDI treneri i eksperti iz partnerskih organizacija.

Sesije će biti vođene na srpskom i/ili na engleskom jeziku i obuhvataće sledeće teme:

Treninzi:

 • Kreiranje i prenošenje poruke

 • Javno zagovaranje

 • Strateško razmišljanje

 • Pregovaranje

 • Timski rad

 • Omladinsko organizovanje na lokalnom nivou i socijalne mreže

 • Debata – Simulacija

Radionice:

 • Veštine liderstva

 • Omladinsko preduzetništvo

 • Evropske integracije

Panel diskusije:

 • Omladinsko organizovanje i nevladine organizacije

 • Položaj mladih u omladinama političkih partija

Ovogodišnja omladinska škola će se održati u Kovačici, od 30. novembra do 4. decembra 2011. godine i okupiće ukupno 40 polaznika. Sertifikat o završenoj NDI školi će primiti samo oni učesnici koji budu prisustvovali celokupnom programu – svih 5 dana.

Dalja obuka, saradnja i podrška zavisiće od individualnog uspeha i motivacije svakog kandidata pojedinačno.

NDI će snositi troškove prevoza, smeštaja i ishrane za sve učesnike koji budu uključeni u program.

Profil kandidata:

NDI će voditi računa o ravnomernoj geografskoj zastupljenosti učesnika, kao i o zastupljenosti oba pola i manjinskih grupa

Minimalni kriterijumi za prijavu na konkurs su sledeći:

 • Kompletno popunjen prijavni formular

 • Starosno doba između 18 i 28 godina

 • Aktivistički/volonterski status u NVO ili političkoj partiji ili studentski status

 • Poznavanje srpskog i engleskog jezika

Svi zainteresovani učesnici/ce treba da popune i pošalju prijavni formular u elektronskoj formi najkasnije do 13. novembra 2011. godine na email adresu: bmikovic@ndi.org – subject: Application YLA 2011.

Svaka prijava mora da bude kompletna, lično popunjena i poslata od strane osobe koja se prijavljuje na konkurs. Prijave poslate nakon predviđenog roka i delimično popunjenje prijave neće biti razmatrane. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni o prijemu na NDI omladinsku školu najkasnije do 18. novembra 2011.

Previous articleMladi Grci masovno napuštaju zemlju
Next articleDebata: DRŽAVNI SLUŽBENIK? – NE HVALA, JA SAM PREDUZETNIK!