Home [njuz] AGROBIZNIS FORUM ZA STUDENTE – OSTVARI SVOJE IDEJE

AGROBIZNIS FORUM ZA STUDENTE – OSTVARI SVOJE IDEJE

56
0

vesti22. novembra2011.godine na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, biće održan „Agrobiznis forum“ kojiorganizuje studentska organizacija AIESEC. Generalna tema seminara biće „Moderno poljoprivrednoposlovanje“ i kakvo znanje i veštine su potrebne da bi postao lider u argobiznisu u Srbiji.

„Agrobiznis forum“ će svečano otvoriti delegacija Ministarstva omladine i sporta koje je podržalo ovajprojekat. On će se održati u vidu jednodnevnog sajma kompanija i interaktivnih predavanja i radionica.Na sajmu kompanija će firme: PKB Korporacija kao generalni pokrovitelj, Almex kao partner i učesnice:Interkomerc, Superior Seed i Pantelić d.o.o., u prepodnevnim časovima na svojim štandovima u holuzgrade fakulteta biti dostupne studentima za sva pitanja i kontakte, a studenti će imati jednistvenu prilikuda ostave svoje CV i popričaju sa menadžerima kompanija koji će rado odgovarati na sva pitanjastudenata.

U popodnevnim časovima firme će održati predavanja i kreativne radionice gde će na direktan načinpreneti svoja iskustva u poslovanju i sve ono što je potrebno kako bi budući stručnjaci iz oblastipoljoprivrede stekli inovativna znanja. Neke od tema su: Finansijska podrška poljoprivrednimproizvodjačima, Razvoj seoskog turizma, Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Konkuretnostpoljoprivrednih proizvodjaća u Srbiji, Problem zaposlenja.

Drugi po redu, „Agrobiznis forum“ je projekat koji omogućava studentima da direktno komuniciraju sapredstavnicima firmi iz oblasti modernog poslovanja u poljoprivredi koji duži niz godina uspešno poslujuu Srbiji i inostranstvu.Više o projektu na stranici: www.aiesec.org.rs/agrobiznis-forum/

AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvenepotencijale. Prisustvom na preko 1.600 univerziteta u preko 110 zemalja i teritorija sa preko 60.000članova, AIESEC je prepoznata od strane Ujedinjenih Nacija kao najveća studentska organizacija nasvetu. Svojim inovativnim pristupom razvijanju mladih ljudi, AIESEC omogućava studentima izgradnjuličnih mreža i otkrivanje njihovog usmerenja i ambicija za budućnost. AIESEC je organizacija koja stvaralidere, stvarajući mrežu ljudi koji imaju pozitivan uticaj na društvo. AIESEC, takođe omogućavastudentima da se razvijaju lično i profesionalno na praksama u Rusiji, Turskoj, Kini, Ukrajini, Indiji i udrugim zemljama. Radom na projektima u internacionalnom okruženju, postaju kulturno tolerantniji,usavršavaju strani jezik i stiču prijatelje iz celog sveta.