Home [akcija] Ulična akcija – podrska osnivanju Fonda za poboljšanje položaja žena

Ulična akcija – podrska osnivanju Fonda za poboljšanje položaja žena

47
0

vesti417. oktobra posaljite pismo ministru Rasimu Ljajicu. Pismo se salje sa sajta: http://www.zafondzazene.rs/
U trećoj godini realizacije projekta “Za smanjenja siromaštva”, Autonomni ženski centar iz Beograda u saradnji sa 22 ženske organizacije civilnog društva iz Srbije realizuje kampanju za osnivanje fondova za unapređenje položaja žena pri bužetima opština i gradova u Srbiji i na nacionalnom nivou.
Kampanja počinje uličnim akcijama širom Srbije 17. oktobra, na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva, a završava se 24. oktobra 2011. godine predajom Odluke o osnivanju fondova i predloga za izmenu Zakona o ravnopravnosti polova predstavnicima lokalnih vlasti i Ministru rada i socijalne politike, g. Rasimu Ljajiću.

Inicijativa za osnivanje Fonda je proistekla iz potrebe za pravednijom raspodelom i transparentnijom potrošnjom budžetskih sredstava namenjenih poboljšanju položaja žena u skladu da usvojenom Nacionalnom strategijom za poboljšanje položaja žena i unapređivanje ravnopravnosti polova.

Promena je potrebna zato što:

93% žrtava partnerskog nasilja čine žene
12% je manje zaposlenih žena nego muškaraca
16% su plate žena niže nego plate muškaraca
Samo 20% direktorskih mesta zauzimaju žene
Manje od 30% uknjiženih objekata je u vlasništvu žena
70% žena sa invaliditetom, Romkinja, seoskih i starih žena živi ispod linije siromaštva
5 puta više žena nego muškaraca je nepismeno

Samo 0,01% izdvajanja iz Budžeta Republike Srbije bilo bi dovoljno za promenu!