Home [konkursi] Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za učešće na festivalima

Asocijacija NKSS raspisuje konkurs za učešće na festivalima

82
0

film5U okviru projekta Mesta za kulturu, podržanom od strane Fonda za otvoreno društvo, ove godine su obezebeđena finansijska sredstva za unapređenje programskih sadržaja tri festivala koje organizuju članice Asocijacije NKSS u Kruševcu, Zaječaru i Zrenjaninu.

Pozivamo sve članove Asocijacije kao i umetnike, umetničke grupe i kulturne aktiviste da predlože programe koje žele da predstave na ovim festivalima.

Pri festivalima treba da se održe i debate o pitanjima od važnosti za nezavisnu kulturu u Srbiji i u pojedinim sredinama, koje se mogu predlagati kao jedan od programa.

 1. Kruševac – Letnji festival
  Organizator Cenar mladih/Asocijacija mladih www.asocijacijamladih.org/
  juli – avgust

 2. Zaječar – Zalet
  Organizator: Pokret alternativne kulture Zalet www.zalet.org,
  poslednja nedelja jula, prva nedelja avgusta

 3. Zrenjanin – Bez izlaza
  Organizator: Klupče, www.klupce.com http://facebook.com/klub.klupche
  kraj avgusta – početak septembra

 

OPISI FESTIVALA

Kruševac, Letnji festival

Centar mladih svojim programom želi da podstakne kreativnost kod omladine, njihovo aktivno uključivanje u stvaranje lokalne kulturne scene i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Posebno se pozivaju sledeće vrste programa:

 1. Stip – radionice, predavanja o strip kulturi i izložbe stripa

 2. Film:

  1. programi drugih festivala – glavni i off program (npr. “Kratki metar”, “Pogledaj me”, “Slobodna zona”, itd)

  2. tematski bioskop – obrađivanje određenih tema preko filma uz diskusiju pre i/ili posle. Posebno su nam interesantne oblasti angažovanog filma, položaja mladih u društvu (Coming of age), podkulture (bitnici, hiphop, rokenrol, itd)

  3. radionice i predavanja

 1. Muzika:

 1. radionice (perkusije, jazz gitara, DJing, primenjena muzika, itd…)

 2. predavanja/tribine

 3. koncerti/žurke (u sklopu šireg konteksta, tj. programa koji obrađuje određenu temu, kao jedna od aktivnosti može da bude odgovarajući koncert/žurka – npr. Afrička kultura, hiphop kultura, itd…).

 1. Tematski dani drugih kultura – celodnevni ili višednevni multidisciplinarni program posvećen određenoj kulturi.

Van navedenih oblasti, organizatori pozivaju i najrazličitije vrste programa iz drugih oblasti, samostalno ili u sklopu šireg programskog koncepta.

Zaječar, Zalet

Zalet (prvi put održan 2005.) multidisciplinarno prezentuje savremenu umetnost i promoviše alternativnu kulturu. Prednost se daje mladim stvaraocima u usponu nad etabliranim i u potpunosti afirmisanim.

Pozivaju se inovativni i progresivni vidovi umetničkih izražavanja kao što su:

 1. performans

 2. strip umetnost

 3. low-fi video

 4. video-art

 5. konceptualna umetnost

 6. suživot tradicionalne likovne i konceptualne umetnosti

Program takođe obuhvata pseudoklasične manifestacije poput izložbi, koncerata, pesničkih večeri itd.

Jedan deo programa dešava se u konvencionalnim prostorima (galerije, pozorište) a drugi deo u alternativnim (na krovovima zgrada, ulicama, sportskim terenima, pokraj reka, u šumi, mesari, izlozima, folk diskotekama, itd). Pored glavnog programa, organizuju se i kreativne radionice (strip, dizajniranje i štampanje majica, zidno slikarstvo) a mogu se obuhvatiti i druge umetnosti u skladu sa profilom festivala.

Zrenjanin, Bez Izlaza

Festival Bez izlaza (prvi put održan 2006.) nastao je iz želje da se podrži razvoj kritičkih i inovativnih formi savremene umetnosti. Festival je namenjen umetnicima koji imaju slabiji pristup etabliranim festivalima i normiranim prostorima gde se umetnost prezentuje na uobičajene i očekivane načine.

U skladu sa dosadašnjim profilom festivala, pozivaju se programi iz sledećih oblasti:

 1. experimentalna, improvizovana (slobodna) muzika

 2. filmovi

 3. izložbe slika, fotografija itd.

 4. prezentacije drugih festivala, programa, samoorganizovanih umetničkih grupa, i dr.

 5. drugi programi koji se uklapaju u smernice festivala

USLOVI

Ko može da učestvuje:

 • Ne konkursu mogu da učestvuju svi građani Srbije (pojedinci, umetničke grupe) koji deluju na polju nezavisne kulture i koji promovišu inovativne, kritičke i eksperimentalne umetničke i kulturne produkcije

 • Na konkursu ne mogu da učestvuju institucije i ustanove osnovane od strane Republike, lokalne samouprave i sl.

Vrste programa:

 • Performansi

 • Manje pozorišne i plesne predstave

 • Izložbe

 • Akcije u javnom prostoru

 • Radionice

 • Video i filmske projekcije

 • Predavanja

 • Debate i okrugli stolovi

 • Promocije knjiga, publikacija

 • Drugi nekomercijalni programi iz oblasti savremene inovativne kulture

Neće se razmatrati:

 • Koncerti rock i pop muzike

 • Predstave, izložbe i drugi programi koji zahtevaju finansijsku podršku veću od predviđene

Budžet:

Za svaki festival predviđena su sredstva od 300.000 dinara, od kojih se do 25% usmerava na PR aktivnosti, a ostatak je namenjen programskim troškovima.

Programski troškovi podrazumevaju:

 • Put i smeštaj učesnika

 • Dnevnice

 • Najam dodatne opreme

 • Nabavku sitne rekvizite neophodne za izvođenje programa

Maksimalni iznos za navedene troškove je 60.000,00 dinara po programu.

Ostalo:

 • Program može da se predloži za jedan konkretan festival, ili za sva tri

 • Troškovi produkcije se ne finansiraju

Žiri:

O programima odlučuje žiri u sastavu: Predstavnici festivala (Marko Vukojević, Asocijacija mladih; Predrag Milošević, Zalet; Danijela Jelisavac, Klupče); Sunčica Milosavljević, član UO Asocijacije NKSS; Marko Miletić, Kontekst.

Način prijavljivanja:

Prijave se šalju na formularu  na adresu programi.nkss@gmail.com

ROKOVI

Za prijavljivanje:

Prijave se primaju do ponedeljka 27. juna 2011. u 24:00

Za odlučivanje:

Odluku o prihvaćenim projektima doneće žiri tokom Prve redovne konferencije Asocijacije NKSS, Zaječar, 2. i 3. juli 2011.

Rezultati će biti objavljeni na mailing listi Asocijacije NKSS i mailom dostavljeni učesnicima konkursa, najkasnije do petka 8. jula 2011.