KONKURS ZA ODABIR POLAZNIKA TRENINGA FACILITATORA/KI NEFORMALNO OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

0

logohajdedaGrupa “Hajde da…”, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat “Neformalno obrazovanje u Kancelarijama za mlade – instrument za održivo sprovođenje omladinske politike u Srbiji” i u okviru njega raspisuje:

KONKURS

ZA ODABIR POLAZNIKA TRENINGA FACILITATORA/KI  NEFORMALNO OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

Opšti cilj Treninga za facilitarore je podrška novoj generaciji facilitatora/ki iz cele Srbije, koji/e su trenutno angažovani/e u okviru lokalnih kancelarija za mlade (KzM), omladinskih organizacija ili organizacija i institucija koje rade sa mladima. Učestvovanjem na treningu učesnici će dobiti potrebna znanja i veštine da u okviru svojih organizacija, institucija i KZM budu sposobni da osmisle, realizuju i procene uspešnost neformalno obrazovnih aktivnosti u oblastima rada sa mladima, korišćenjem odgovarajućih metodologija.

Trening je namenjen onim polaznicima koji su na početku razvoja svojih facilitatorskih i trenerskih kompetencija, ali imaju relevantno iskustvo u radu sa mladima.

Trening je koncipiran tako da obezbedi kontinuirano učenje i usavršavanje polaznika treninga sve vreme trajanja intenzivnog programa Treninga. Tokom 6 meseci (od jula do decembra 2011.) polaznici obuke će proći kroz 3 međusobno povezane grupe aktivnosti koje će uključivati:

  1. Tri trening modula (jul, septembar i oktobar) na kojima će se polaznici/e upoznati sa ključnim konceptima neformalnog obrazovanja (NFO), usvojiti kako da koriste metodologiju radioničarskog rada i da pripreme i realizuju radionice.

    Prvi modul održaće se od 1-3. jula u Beogradu. Datumi svih ostalih modula biće naknadno utvrđeni, u konsultacijama sa učesnicima/cama.

  1. Implementacija lokalnih radionica (novembar) – polaznici/e će radionice koje su razvili tokom treninga, realizovati u svojim mestima i time praktično primeniti svoja znanja  sa treninga.
  2. Završni jednodnevni događaj (decembar)- na kome će facilitatori/ke koji/e su uspešno realizovali sve prethodne korake dobiti setifikat Grupe “Hajde da…” za facilitatora/ke  neformalno obrazovnih aktivnosti.

Uz trening module i praktični deo, vreme između trening modula će biti sastavni deo obuke, jer će polaznici/e to vreme koristiti za učenje i rad na razvoju radionica, uz podršku trenerskog tima. Polaznici Treninga su u obavezi da prisustvuju svim aktivnostima intenzivnog Treninga!

Popunjen prijavni formular, potvrdu organizacije/KzM i biografiju treba poslati elektronskim putem na e-mejl: suzana@hajdeda.org.rs ili faksom na 011 3240 425 najkasnije do  nedelje, 12.06.2011.
Samo odabrani učesnici/ice će do srede, 15.06,2011., biti obavešteni putem i-mejla i/ili telefonom o rezultatima selekcije i mestu održavanja treninga. Broj učesnika/ica je ograničen!

Detaljne informacije (profil učesnika, uslovi učešća itd.) i sve potrebne dokumente možete naći  na ovom linku (doc 150 KB) >>>

Grupa "Hajde da..."
Olaf Palme

 

Previous articleMoja sestra vec je 2 i po godine u vezi sa narkomanom
Next articleSaznajte iz prve ruke – poseta kompaniji IBM