Seminar “Izbeglička realnost”

0
SHARE

mladi73 – 11. Aprila, Beograd

Avala, Hotel “Sučević”

O projektu: Izbeglice, raseljena lica i migranti su grupe koje su u mnogim državama marginalizovane, što predstavlja veliku prepreku za mir i stabilnost u društvu.

Integracija ovih grupa u društvo je otežana rastućom netolerancijom i rasizmom u lokalnim zajednicama, političkom apatijom, kao i nerešenim pravnim statusom ovih lica, zbog čega se ona često suočavaju sa otežanim životnim uslovima.

Seminar „Izbeglička realnost“ je međunarodni projekat koji ima cilj da informiše mlade ljude o okolnostima u kojima žive izbeglice, raseljena lica i migranti, kako bi se širenjem svesti o tome doprinelo mobilisanju lokalnih zajednica i omladinskih organizacija u rešavanju ovog problema. Na seminaru će se okupiti 30 mladih ljudi iz deset država – Ukrajine, Gruzije, Jermenije, Poljske, Palestine, Malte, Italije, Belgije, Holandije i Srbije, koji će kroz radionice i diskusije razmeniti iskustva i znanja o potrebama i izazovima s kojima se susreću ove marginalizovane grupe u svakoj od zemalja učesnica seminara.

Seminar organizuje omladinska organizacija „Tvoja zona“ iz Beograda, u saradnji sa poljskom organizacijom „Jedan svet“. Projekat je finansiran od strane Programa Evropske unije „Mladi u akciji“ i Fondacije Fridrih Ebert.

Učesnici će imati priliku da rade u interkulturalnom okruženju, steknu dublje razumevanje o problemima izbeglica, raseljenih lica, i migranata, saznaju više o programu „Mladi u akciji“ i mogućnostima koje ovaj program pruža, kao i da započnu rad na novim projektima sa partnerima iz drugih zemalja.

 

Poziv za učesnike

„Tvoja zona“ poziva zainteresovane od 18-30 godina da se prijave za učešće na seminaru „Izbeglička realnost“, koji će se održati od 3-11. Aprila 2011. na Avali u Hotelu „Sučević“. Prednost imaju pripadnici neke od gore navedenih grupa. Učešće na seminaru je besplatno i svi troškovi smeštaja i ishrane su pokriveni, a zvaničan jezik projekta je ENGLESKI.

Zainteresovani se mole da pošalju popunjen prijavni formular na sofija.zaklan.predojevic@gmail.com do 01.04.2010 godine. (Subject: Prijava za seminar).

„Tvoja zona“ poziva zainteresovane od 18-30 godina da se prijave za učešće na seminaru „Izbeglička realnost“, koji će se održati od 3-11. Aprila 2011. na Avali u Hotelu „Sučević“. Prednost imaju lica sa statusom izbeglice, raseljenog lica ili migranta. Učešće na seminaru je besplatno i svi troškovi smeštaja i ishrane su pokriveni, a zvaničan jezik projekta je ENGLESKI.

Molimo Vas da popunjen prijavni formular za učešće na seminaru „Izbeglička realnost“ pošaljete putem e-maila na adresu : sofija.zaklan.predojević@gmail.com do 01. aprila 2011.