Home [ volontiranje ] Obavezna evidencija svih organizatora volontiranja

Obavezna evidencija svih organizatora volontiranja

397
0
muzika2Građanske inicijative apeluju na sve organizacije civilnog društva koje organizuju bilo koje vidove volontiranja, da su dužne da se Ministarstvu rada i socijalne politike podnesu prijavu i registruju se kao organizatori volontiranja. Svako lice koje organizuje volontiranje bez dozvole Ministarstva moraće da plati kaznu između 100 i 500 000 dinara. U slučaju nedobitnih organizacija, kaznu plaća i odgovorno lice i to u iznosu između 10 i 15 000 dinara.

Po novom Zakonu o volontiranju, Ministarstvo rada i socijalne politike je nadležno za ovu oblast i svaki organizator volontiranja (organ/organizacija Republike Srbije, teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave, privredno društvo/javno preduzeće, udruženje ili druga nedobitna organizacija) dužan je da prilikom svog prvog organizovanja volontiranja, ovom Ministarstvu dostavi popunjenu prijavu.

Prijava sadrži podatke o organizatoru volontiranja: naziv i sedište, broj telefona, šifra delatnosti, broj i datum registracije kod nadležnog organa, vrsta organizatora volontiranja i podatke o programu volontiranja: oblast u kojoj se organizuje program volontiranja, opis programa volontiranja i period njegovog organizovanja.

Nedobitna pravna lica uz prijavu podnose izjavu odgovornog lica da je pravno lice registrovano kao lice čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti.

Ovde možete preuzeti Pravilinik o načinu izvođenja evidencije o organizatorima volontiranja i Prijavu za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja.

Za više detalja posetite: http://www.minrzs.gov.rs/cms/sr/rad

Izvor:GI