Home [stipendije] Stipendije za novinare

Stipendije za novinare

75
0

student6Stipendije za novinare MILENA JESENSKÁ  2011/2012

Rok za aplikacije: 15. april, 2011.

Program nudi novinarima iz Evrope odmor od svojih svakodnevnih profesionalnih dužnosti koji omogućava napredovanje u istraživanjima na temu sopstvenog izbora.

Ovo je 1. put da IWM ohrabruje candidate iz Turske, Gruzije, Jermenije i Azerbejdžana da se prijave za ovaj program.

Mole se kandidati se da podnesu svoje predloge na jednu od glavnih naučnih oblasti na IWM (za detalje pogledajte www.iwm.at/research.htm). Pored toga, ove godine podstiču se predlozi koje se bave temom ljudskih prava.

Poziv je usmeren na novinare koji prate kulturu, međutim, radovi kandidata takođe se mogu baviti društvenim pitanjima, relevantnim evropskim temama.

Prijave novinara početnika ili studenata će biti odbijeni.

Stipendisti će provesti 3 meseca na IWM u Beču, Austriji. Oni će dobiti stipendije od 7.630 evra, a biće im obezbeđena kancelarija, pristup email-u i internet i svi uslovi za istraživanje. Grantovi za putovanja u iznosu do 1.820 evra mogu biti isplaćeni za istraživanje u susednim zemljama.

Sadržaj aplikacije se sastoji od sledećeg:

  • Formular za aplikaciju (molimo da preuzmente sa IWM sajta info.iwm.at/milena11.zip ili zatražite faksom na broj +43 1 313 58 30 ili putem e-maila: fellowships@iwm.at)
  • Koncizni predlog projekta na engleskom jeziku (ne više od 3 strane duplog proreda)
  • Curriculum Vitae, uključujući listu publikacija.

Detaljnije informacije možete naći na www.iwm.at/fellowships.htm