Home [treninzi] POZIV za učešće na treningu, Hag-Holandija, 19-28.03.2011.

POZIV za učešće na treningu, Hag-Holandija, 19-28.03.2011.

116
0

book9Ako volite da putujete, motivisani ste, želite da steknete nova znanja iz oblasti ljudskih prava a imate 18-25 godina, onda je ovaj program razmene mladih baš za vas! Centar za razvoj grañanskog društva PROTECTA ovom prilikom želi da pozove sve mlade uzrasta 18-25 godina, ukoliko su aktivisti, volonteri ili zaposleni u nekoj NVO iz Srbije da popune aplikacioni formular  i prijave se za 10-todnevni omladinski trening na temu imigracije i socijalnog uključenja nacionalnih i etničkih manjina, koja će se održati u Hagu u periodu od 19. do 28. marta 2011. godine.
VIŠE O PROJEKTU:
Centar za razvoj grañanskog društva PROTECTA učestvuje u realizaciji projekta pod nazivom “A Home Called Europe” čiji je nosilac Global Human Rights Defense (GHRD) iz Haga, Holandija. Projekat se realizuje u partnerstvu sa 5 organizacija iz Nemačke, Portugala, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Nacionalni partner na projektu iz Srbije je upravo PROTECTA a projekat se realizuje u okviru programa “Mladi u akciji”, tačka 3.1.
Glavni ciljevi projekta su:

  • Podizanje svesti mladih po pitanju imigracija
  • Promocija saradnje izmeñu nacionalnih manjina i većina
  • Motivisanje mladih ljudi da otkrivaju i uvažavaju različite kulture
  • Jačanje zajedničkog života izmeñu ljudi koji dolaze iz različitih zemalja

Glavni dogañaj ovog projekta će biti razmena 36 mladih ljudi uzrasta 18-25 godina iz Nemačke, Portugala, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Holandije koji će se desiti u Hagu u periodu od 19.-28. 03. 2011.
Osnovna tema ove razmene je imigracija i socijalno uključenje nacionalnih i etničkih manjina, naročito manjina koje čine imigranti. Učesnici će biti motivisani da razmenjuju ideje vezane za socijalno uključenje manjina i da osmisle ideje za projekte koje će realizovati u svojim zemljama ili u okviru programa “Mladi u akciji”.
Na razmeni će svaka zemlja, izmeñu ostalog, dobiti priliku da predstavi svoju nacionalnu kulturu, predstavi prednosti i probleme zajedničkog života izmedju imigranata, pripadnika nacionalne većine i manjine kao i ljudi koji potiču iz različitih kultura uopšte.

Svi troskovi u vezi seminara (put, hrana, prevoz, trening) su pokriveni od strane organizatora.
KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 18.02.2011 DO 13h.
Popunjene prijave poslati na milan.p@protecta.org.rs