Preuzmite novu knjigu “Poruke vremena prošlih”!

0
SHARE

Poruke 3aBalkanski fond za lokalne inicijative, kao najveća domaća fondacija, vam predstavlja novu knjigu: "Poruke vremena prošlih – Istorija i tradicija filantropije u Srbiji u XIX i XX veku". Preuzmite svoj besplatan primerak ove vredne publikacije!

„Ne moraš sve potrošiti što danas zaradiš!“

Nikola Spasić

Reči Nikole Spasića, veletrgovca i nesuđenog srpskog Nobela, i danas kao i tada glasno odzvanjaju i zato sa njima počinjemo. Prosto je nemoguće sa manje reči pogoditi suštinu nečega što je već vekovima deo naše kulture, istorije i življenja, poruke vrlo bliske i poznate, a tek od skora pomalo zaboravljene u savremenoj Srbiji, na koje bismo želeli ovom prilikom da podsetimo.

Za Balkanski fond za lokalne incijative ono što nazivamo lokalnom filantropijom je važan deo „slagalice“ održivosti naših krajnjih korisnika, i to ne samo u smislu čisto finansijske podrške, već i njihovog prepoznavanja kao važnog i neodvojivog dela društvenog tkiva – onih kojima je do tog društva stalo. Takođe, oživljavanjem i promovisanjem ideje davanja za opšte dobro unutar našeg društva, što u očima privrede, ali i svih građana, očekujemo da će naš sopstveni doprinos razvojnim projektima i inicijativama početi da zamenjuje dominantu stranu pomoć koja polako ali sigurno napušta ove krajeve. Ta briga za zajednicu bi i trebalo da bude odgovornost svih nas, jer kako reče jedan engleski autor filantropija počinje u kući.

Sve to nas dovodi do putokaza, publikacije „Poruke vremena prošlih“ koja nas vraća na primere prošlosti, na ono najbolje što smo imali početkom prošlog veka, a istovremeno daje smernice šta nam je činiti na početku ovog, dvadesetprvog.

U publikaciji pred vama predstavljeno je istraživanje filantropije i zadužbinarstva u Srbiji u XIX i XX veku kao delu gradjanske kulture perioda solidarnosti, dobročinstva i brige za bližnje. Takodje, ovo je i podsećanje na ljude koji su vlastitim primerom izražavali želju da ne samo da se sačuva od zaborava sopstveno ime, već da se ono spominje u kontekstu dobrobiti razvoja zajednice u kojoj je darodavac proveo svoj životni vek.

Tekst je zaista sjajan, prepun zanimljivih primera i dokazuje koliko je duga i jaka tradicija davanja za opšte dobro u našoj zemlji. Istovremeno, on šalje poruku na koji način se možemo vratiti tim vrednostima u sadašnjem trenutku.

Izdanje ne pretenduje da bude sveobuhvatna istorija dobrotvornih akcija vec da istakne po neki dobar primer i približi ga danasnjem čitaocu.

Sve ovo je početak mnogo šire kampanje ozivljavanja filantropskih stavova i ideja u našem društvu kojom ćemo se baviti narednih godina.

Sa zadovoljstvom ćemo procitati vaše sugestije, predloge i komentare koji možete slati na adresu: filantropija@bcif.org

Vaš

Balkanski fond za lokalne inicijative

jun 2007