Home [konkursi] Studijsko putovanje za stručnjake iz oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom

Studijsko putovanje za stručnjake iz oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom

59
0

student24

Program “Community Connections” nudi tronedeljni boravak u porodici u Sjedinjenim Državama i praktičnu obuku za stručnjake koji pokažu sposobnost i liderski potencijal u različitim oblastima. Deset stručnjaka iz Srbije iz oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom imaće priliku da se sretne sa svojim kolegama iz Sjedinjenih Država i upozna se sa: društvenim vrednostima i svim aspektima inkluzije osoba sa invaliditetom, načinima na koje se ona sprovodi u Sjedinjenim Državama,

kao i sa specijalnim institucijama koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem, obrazovanjem odraslih i razvojem veština. Učesnici će imati priliku da saznaju nešto više o zakonima i propisima koji postoje i obezbeđuju pristup i inkluziju u obrazovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i puno ostvarivanje njihovih građanskih prava; važnosti multisektorskog pristupa osobama sa invaliditetom; obrazovanje i obrazovanje za rad koje u obzir uzima potrebe i veštine neophodne na tržištu rada (ko su glavni učesnici i koja je uloga biznis sektora, obrazovanja i nevladinog sektora); kako se razvijaju kampanje za podizanje svesti među stanovništvom i osoba sa invaliditetom, kako se izgrađuju mreže za podršku i kako projekti iz oblasti umetnosti i sporta kao što su npr. Specijalne olimpijske igre i Paraolimpijske igre doprinose inkluziji osoba sa invaliditetom i predstavljaju njihov talent široj javnosti. Svi troškovi za učesnike u Sjedinjenim Državama, uključujući avionske karte, osiguranje, stručne i kulturne programe, smeštaj i hranu su pokriveni (osim eventualnih troškova za dobijanje pasoša i putnih troškova u Srbiji).

Ciljevi programa

– Stručna obuka za učesnike kao i upoznavanje sa svakodnevnim funkcionisanjem američke stručne zajednice u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom
– Podsticanje partnerstva između javnog i privatnog sektora u Srbiji
– Uspostavljanje veza između regiona i zajednica u Sjedinjenim Državama i Srbiji

 

Program “Community Connections”

“Community Connections” je program finansiran od strane USAID-a sa ciljem promovisanja razmene kulturnih ideja i vrednosti između učesnika iz Srbije, američkih porodica domaćina i organizacija domaćina u okviru lokalnih zajednica u Sjedinjenim Državama. Programom upravlja Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga World Learning u Srbiji i Vašingtonu, u saradnji sa Odeljenjem za štampu i kulturu Ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji i organizacijama domaćinima u američkim lokalnim zajednicama koje su odabrane od strane USAID-a. Ove organizacije domaćini zadužene su za organizaciju boravka učesnika u američkim domaćinstvima, kao i za aspekte programa koji se odnose na profesionalni razvoj.

 

Selekcija

Konkurs za potencijalne učesnike među stručnjacima iz oblasti Inkluzija osoba sa invaliditetom iz cele Srbije biće otvoren 13. decembra 2010. Rok za podnošenje prijave je 10. januar 2011. godine. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Ko može da se prijavi?

Uslovi koje kandidati treba da ispune da bi učestvovali u Programu “Community Connections” su: da su profesionalci i aktivisti sa iskustvom u oblasti promovisanja prava ljudi sa invaliditetom i njihove inkluzije u društvo, da su spremni da novostečeno znanje primene u praksi, da ga podele sa kolegama i da dolaze iz: udruženja i nevladinih organizacija koje rade sa ili u interesu osoba sa invaliditetom, predstavnici lokalnih vlasti iz sektora koji se bave ljudskim pravima/zaposlenjem, udruženja poslodavaca (Unija poslodavaca, Privredna komora, itd.), Nacionalne službe za zapošljavanje, institucija za obrazovanje odraslih i nevladinih organizacije koje nude programe dokvalifikacije i prekvalifikacije, predstavnici Ministarstva prosvete koji su angažovani u oblasti rada sa osobama sa invaliditetom ili profesori koji se bave inkluzivnim obrazovanjem, Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalne politike, predstavnici Specijalnih olimpijskih i Paraolimpijskih igara i da ispunjavaju sledeće opšte uslove konkursa:

  • Da budu državljani Republike Srbije, sa trenutnim prebivalištem u Srbiji, kao i da su zaposleni u Srbiji
  • Da su sposobni da pokažu profesionalne sposobnosti i liderski potencijal u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom 
  • Da imaju značajno iskustvo u navedenoj oblasti kao i da planiraju da u toj oblasti rade bar još naredne dve godine
  • Da popune sve neophodne formulare 
  • Da ispunjavaju uslove za američku vizu tipa J-1 
  • Da se obavezuju da će se vratiti u Srbiju odmah nakon završetka programa
  • Da su spremni da u Sjedinjenim Državama borave u okviru američke porodice

Obrazac za prijavu – Inkluzija.doc

 

Za više informacija ili za obrazac za prijavu kontaktirajte World Learning ili posetite naš vebsajt

 

Kralja Milana 4a/27, 11000 Beograd, Serbia

Tel/Fax: (+381 11) 3612-462 3626-092,

Mobilni tel: 062 8 222 424

ccapplications@worldlearning.org.rs

www.worldlearning.org.rs