Konkurs za nagradu “Dimitrije Bašićević Mangelos”

0

kultura_galerijaKONTEKST galerija i umetnička asocijacija DEZ ORG iz Beograda raspisuju konkurs za nagradu "Dimitrije Bašićević Mangelos". Nagradu čini šestonedeljni rezidencijalni boravak u International Studio and Curatorial Program u Njujorku i biće dodeljena jednom/oj mladom/oj vizuelnom/oj umetniku/ci.

Pored rezidencijalnog boravka, svim finalistima i finalistkinjama (pet umetnika i umetnica) biće obezbeđena mogućnost produciranja novog rada koji će biti predstavljen na zajedničkoj izložbi tokom septembra/oktobra 2007.godine.

Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice do tridesetpete godine života koji/e su državljani i državljanke Republike Srbije. Prijave na konkurs će se primati od 08. 06. do 01. 07. 2007. u prostorijama KONTEKST galerije (Centar za kulturu "Stari Grad", Kapetan Mišina 6a) svakog radnog dana od 15 – 20 časova ili poštom na gore pomenutu adresu, sa naznakom ZA KONKURS DIMITRIJE BAŠIĆEVIĆ MANGELOS.

Prijave treba da sadrže:

1. Popunjen formular koji možete preuzeti na sajtu KONTEKST galerije na linku

projekti/mangelos/konkurs. Formular dostaviti u štampanom i digitalnom formatu na CD-u zajedno sa ostalim konkursnim materijalom.

2. Portfolio koji uključuje:

a) biografiju umetnika/ce

b) vizuelni materijal (fotografije, digitalni printovi, VHS, CD/DVD itd.)

c) tekstovi – kratka objašnjenja dosadašnjih radova (pola strane u word-u po radu ili 2000 karaktera sa razmacima po radu).

d) opis rada koji se predlaže za izložbu finalista i finalistkinja a koji bi bio produciran tokom jula i avgusta 2007. Materijal treba da sadrži skice i vizuelne predloške kao i tekst sa opisomrada i konceptom. Maksimalna veličina teksta je dve strane u word-u ili 6000 karaktera sa razmacima. Produkcija rada nije uslov konkursa, već mogućnost.

Napomena: portfolio mora biti dostavljen u štampanom i digitalnom formatu (CD/DVD).

Štampani portfolio je obavezan! Ukoliko umetnik/ca želi, štampani portfolio može biti vraćen po zatvaranju konkursa. KONTEKST galerija zadržava sav materijal u digitalnom formatu (CD, DVD). Materijal na flopi diskovima (disketama) se neće uzimati u obzir.

3. PDF prezentacija kojom će se umetnik/ca predstaviti (kratka biografija, vizuelni materijal za maksimum 5 radova u koje može biti uključen i rad koji se predlaže za produkciju u okviru izložbe finalista i finalistkinja, kratak opis i podaci o radovima – naziv, tehnika, trajanje, godina nastanka). PDF ne sme biti veći od 300 kb i ne sme imati više odtri strane.

Da bi napravili PDF dokument veličine do 300 kb važno je da vaš vizuelni materijal bude sledećih karakteristika: format – JPG, 800 x 600 pixela (ili duža strana 800 pxl), rezolucija – 72 dpi, image options: file size – 5 medium (moguće je i drugačije podešavanje). Naziv PDF dokumenta treba da bude ''ime_prezime umetnika/ce.pdf'' (npr. sinisa_ilic.pdf). Ovaj dokument je neophodan za sastavljanje web prezentacije koja će biti javno dostupna na internet stranici KONTEKST galerije (www.kontekstgalerija.org).

Nagrada – rezidencijalni boravak u International Studio and Curatorial Program

Rezidencijalni boravak u Njujorku traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2007. god. i 31. marta 2008. god. Smeštaj, troškovi vize, zdravstvenog osiguranja, putni troškovi kao i per diem su obezbeđeni. Boravak uključuje korišćenje studija u ISCP (International Studio and Curatorial Program) koji predstavlja jedan od najznačajnijih rezidencijalnih programa za mlađe umetnike i umetnice u Njujorku. Program boravka uključuje i posete brojnim galerijama, muzejima kao i upoznavanje sa predstavnicima i predstavnicama institucija kulture, umetnicima i umetnicama iz Njujorka.

Nakon povratka iz NY nagrađenom/oj umetniku/ci će biti organizovana samostalna izložba.

Nagrada – produkcija radova finalista i finalistkinja

Novina na ovogodišnjem konkursu je podrška u produkciji radova finalista i finaliskinja koji će izlagati na grupnoj izložbi koja će biti realizovana tokom septembra/oktobra 2007.god. u KONTEKST galeriji. Finalisti i finalistkinje će biti u obavezi da do 15. avgusta 2007. god. dostave fotografiju i tekst za katalog izložbe i kratak CV.

Izbor pobednika/ce i finalista/kinja

Žiri u sastavu: Vladimir Tupanjac (likovni kritičar, Beograd), Saša Janjić (kustos, galerija Remont, Beograd), Maja Ćirić (nezavisna kustoskinja, Beograd), Kristijan Lukić (kustos, Muzej savremene umetnosti Vojvodine), Siniša Ilić (umetnik, pobednik na konkursu za

Mangelos nagradu za 2006. god), Ivana Marjanović i Vida Knežević (kustoskinje i urednice programa KONTEKST galerije) će, uzimajući u obzir glasove učesnika/ca konkursa odabrati do šestoro finalista i finalistkinja. Svi/e prijavljeni/e umetnici/e će u periodu od 02. do 06. jula imati priliku da pregledaju konkursni materijal u prostorijama KONTEKST galerije u periodu od 15 h do 18 h. Oni/e koji ne budu u prilici da dođu u Beograd će moći da pogledaju materijal na sajtu KONTEKST galerije (link projekti/mangelos). Po pregledavanju materijala prijavljni umetnici i umetnice će moći da pošalju svoje glasove na e-mail mangelosnagrada@gmail.com sa bodovima 3, 5 i 7 (prvo mesto 7, drugo mesto 5 i treće mesto 3). Glasanje se može obaviti do 06. jula do 24h. Glasovi umetnika/ca se sabiraju i čine jedno mesto u žiriju. Umetnik/ca koji/akonkuriše nema pravo da glasa za sebe. Glasovi koji stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrani.

 Žiri se sastaje 07. jula i uzimajući u obzir glasove umetnika i umetnica donosi odluku. Svi  umetnici i umetnice koji su konkurisali će o rezultatu biti obavešteni/e 08. jula.

Podrška

Nagrada Dimitrije Bašićević Mangelos, koja nosi ime jednog najznačajnijih umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše
Jugoslavije, Dimitrija Bašićevića Mangelosa, se dodeljuje uz podršku Foundation for a Civil Society (FCS), Trust for Mutual Understanding (TMU) i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Napomena

Nećemo uvažiti nepotpune aplikacije.

KONTEKST galerija

Centar za kulturu "Stari Grad"

Kapetan Misina 6a

11 000 Beograd

telefon +381 11 2 639 639

fax +381 11 2 183 792

www.kontekstgalerija.org

Previous articleThe Prodigy dolaze na EXIT 07
Next articlePrezentacija Beogradske otvorene škole